Back to top

Diumenge 27, caminada per la carretera general

Som Reserva de Biosfera, i no només per a la propaganda turística.

Aquest pròxim diumenge, hi haurà una nova caminada participativa entre Maó i Alaior, per demostrar l'estima al paisatge de Menorca i fer veure al Consell Insular que les millores a la carretera es poden fer sense la destrossa que proposa el projecte oficial.

La gent que hi vulgui participar s'ha de concentrar a les 10 h a l'Institut Joan Ramis de Maó. Es fan les següents recomanacions:

Etopeia de les rotondes soterrades. 3.- L'Argentina

Tercer article orientat a explicar la trajectòria i les característiques de les grans rotondes soterrades que el Consell Insular proposa fer entre Maó i Alaior. Avui centram l'atenció en la gran infraestructura proposada davant el nucli de l'Argentina, en el quilòmetre 8,2.

Què proposa el projecte oficial?

Etopeia de les rotondes soterrades. 2.- Alcaidús

Segon article dedicat a conèixer amb detall l'origen i característiques de les grans rotondes soterrades que el Consell Insular proposa fer entre Maó i Alaior. En aquest cas, ens centram amb la què es pretén ubicar vora el creuer entre la carretera general i el camí de Rafal Rubí i Alcaidús.

Què proposa el projecte oficial?

Etopeia de les rotondes soterrades. 1.- Biniai

A dalt, la carretera actual. A baix, amb la rotonda soterrada de 90 metres.

Una etopeia és una descripció d'un personatge, generalment aplicada als trets morals o de caràcter. Hem decidit usar aquest terme per donar títol a la descripció que farem de cadascuna de les quatre rotondes soterrades que es troben incloses en el projecte d'intervenció de la carretera general entre Maó i Alaior, que el Consell Insular va treure a exposició pública. Aquest escrit correspon al primer article.

Vídeo de Posa't ses Plaques, en dibuixos

Un dels dibuixos del vídeo

Per fer entenedors els beneficis de l'energia solar per escalfar aigua, s'ha elaborat un vídeo que explica, en poc més de 2 minuts i de manera didàctica, l'enorme potencial d'estalvi econòmic i amb emissions contaminants que aquest sistema permetria.

Menorca pot avançar molt en termes energètics si aprenem a usar el potencial de la insolació, que a d'altres latituds manco afavorides ja fa temps que usen.

Pàgines