Finques i productes

Catàleg de finques

Per facilitar la venda directa i el contacte amb els agricultors que practiquen la Custòdia Agrària, podeu descarregar el catàleg o mirar el mapa i conèixer els productors, els productes disponibles i on trobar-los sigui via venda directa a la finca, a mercats, a botigues o per repartiment a domicili.

Aquí podreu trobar tota la informació necessària: els productes que comercialitzen i els contactes per fer la vostra compra.

Productes amb valor afegit

Salut

Els pagesos i pageses de les finques de Custòdia Agrària eviten els pesticides. Les hortalisses i fruita que produeixen són de temporada i les cullen en el seu punt òptim. Això fa que siguin riques en nutrients. Els animals pasturen i creixen al seu ritme i sense estrès. A més, es fomenten les races autòctones i les varietats vegetals adaptades al clima local.

Natura

Aquestes finques aprofiten les aigües pluvials i redueixen la necessitat de reg per la tipologia de conreus i bestiar. Deixen corredors biològics per a la fauna silvestre, amb vegetació a voreres i parets seques, així com afavoreixen la presència d’aus, que actuen com a controladores naturals de plagues. A més, creen punts d’aigua permanents on la fauna silvestre es pot abeurar en moments d’escassetat de pluja.

Proximitat

Aquest tipus de produccions locals dinamitzen l’economia menorquina i tenen cura del seu paisatge. Els productes tenen un petjada de carboni reduïda, gràcies a les tècniques de producció utilitzades i als pocs quilòmetres que han de recórrer del camp al plat.

Una petjada ecològica reduïda

L’organització que calcula anualment quan cau el Dia de la Sobrecapacitat de la Terra ha fet un estudi sobre la petjada ecològica de la producció de carn de vedella a les finques amb acord de Custòdia Agrària. Han tingut en compte factors com el tipus d’alimentació que se li dona al bestiar – si és produïda a la mateixa finca o importada, la distància que recorre, si les vaques pasturen o estan estabulades, etc -, els recursos energètics que es consumeixen a les finques – electricitat, combustibles… – o l’ús de fertilitzants, entre d’altres.

El resultat ha estat que la producció de carn de vedella a les finques amb acord de Custòdia Agrària té una petjada ecològica fins a un 64% menor que la mitjana estatal. Es tracta d’una diferència realment significativa que ve donada per dos factors:

  •  Els recursos consumits en cada tipus de producció i la contaminació associada. Per a produir un quilo de carn de vedella de Custòdia Agrària es consumeixen un 15% menys de recursos que per a un quilo de carn en convencional – contradient la teoria que per a produir en ecològic o extensiu es necessiten més recursos que en una producció intensiva 

  • El factor de custòdia pròpiament. Moltes de les terres del programa de Custòdia Agrària no serien considerades per l’agricultura convencional com a òptimes per a la producció. Aquestes finques aprofiten el paisatge en mosaic, que combina terres conreables amb zones de vegetació silvestre, per a la producció agrària i captura carboni. El bestiar s’alimenta en part de pastura silvestre i passeja entre zones boscoses o matollars. A més, el tipus de gestió que es fa no esgota la biodiversitat, sinó que la fomenta.

Testimoni de finques

Algendaret Nou

Binitord

Es Capell de Ferro

Talatí de Dalt

Santo Domingo

Son Tarí Nou

La Marcona

Aquesta web ha estat desenvolupada gràcies a fons FEADER, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears, i al suport de la Fundació MAVA.

Views: 492