Impacte i transparència

En tant que és una associació sense afany de lucre, el GOB inverteix tots els seus ingressos en activitats relacionades amb els seus estatuts.

La condició d’Utilitat pública creim que mereix una informació al més transparent possible de cara a la societat de les activitats que realitzam i dels recursos que utilitzam. Aquí podeu trobar els comptes i les activitats realitzades en els darrers anys. Els comptes han estat auditats per una empresa auditora externa.

Preguntes freqüents

Per tal de mantenir la nostra independència, procurem diversificar al màxim el nostre finançament. Les aportacions de les persones associades són les que financien les nostres activitats reivindicatives i de propostes mediambientals, de manera que és la massa social qui en garanteix la nostra independència.

Altres línies de feina (educació ambiental, medi marí, custòdia agrària, centre de recuperació de fauna…) necessiten altre finançament suplementari, que obtenim de fonts diverses, com convenis amb diferents administracions públiques, fundacions privades, etc.

Els ingressos ordinaris del darrer any estan repartits d’aquesta manera: Quotes de socis 11%. Donatius i patrocinis privats 14%. Vendes 15%. Convenis amb l’administració 30%. Producció de serveis 30%.

Els convenis amb les administracions públiques no són subvencions a fons perdut, sinó a canvi d’activitats i serveis, com ara l’educació ambiental que demanen les escoles.

La Junta Directiva en fa un seguiment periòdic al llarg de l’any. Els comptes anuals són auditats per una empresa independent.

L’assemblea de socis i sòcies aprova els pressupostos i els comptes ja tancats i auditats.

Visits: 61