Es Viver

Plantes de Menorca

Volem potenciar una jardineria sense problemes pel medi ambient i de fàcil manteniment. Les plantes autòctones permeten crear espais molt agradables, amb un baix manteniment, sense necessitat de tractaments químics i un consum d'aigua reduit.

Es Viver plantes de Menorca del GOB posa a la vostra disposició una àmplia varietat de plantes de l’illa, produïdes amb certificat ecològic, per a totes les vostres necessitats. Tenim plantes silvestres, o bé d’ús tradicional, per a jardineria, horta o altres usos, com la depuració d’aigües de manera natural.

Què hi trobaràs?

 • Plantes silvestres de Menorca per a jardineria sostenible, de baix manteniment.
 • Plantes aromàtiques i culinàries.· Arbres de fruita de varietats locals de Menorca.· Planters d’horta ecològics de varietats locals.
 • Ramells antics de Menorca per patis i porxades.· Plantes aquàtiques per a sistemes de depuració d’aigua (filtres verds).
 • Producció de planta per a reforestacions.· Terra per fer planters i per a testos, amb certificat ecològic.
 • Productes fitosanitaris ecològics.
 • Testos i safates d’alvèols per a planters.

Quins serveis oferim?

 • Disseny i construcció de jardins sostenibles de baix cost de manteniment.
 • Manteniment i conservació de jardins i àrees verdes.
 • Reconversió de jardins convencionals a jardins de baix manteniment.
 • Construcció de filtres verds, per a depurar aigües residuals.
 • Regeneració ambiental i paisatgística de zones degradades.

Què es un filtre verd?

Els filtres verds són un sistema de depuració d’aigües residuals amb plantes aqüàtiques senzill i eficient. La contaminació dels aqüífers per nitrats és un problema generalitzat i greu a Menorca, que fa que l’aigua d’algun municipi no sigui potable. L’origen dels nitrats és divers: provenen d’adobs agrícoles, d’horts i jardins, i d’aigües residuals. Els sistemes de depuració autònoms són una solució per als habitatges sense clavegueram.

Un filtre verd dona també un nou aire al teu jardí incorporant una zona de planta aquàtica, creant-hi un espai agradable i fresc.

Un filtre verd ofereix l’oportunitat de poder depurar l’aigua nosaltres mateixos i després tornar-la a utilitzar per a regar les nostres plantes tancant el cercle i optimitzant així el màxim un dels nostres béns més escassos a Menorca, l’aigua! Amb els filtres verds podem solucionar el gran problema dels llocs aïllats i de les cases que no estan connectades a la xarxa d’aigües grises.

Què es un jardí sostenible?

La jardineria sostenible està adaptada al medi natural del lloc on estem vivint.

Un jardí sostenible té en compte les condicions climàtiques, geogràfiques i físiques de l’entorn. No hi adaptem les plantes, sinó que fem servir plantes ja adaptades, que necessiten poca aigua i són resistents a les plagues i les malalties.

A més de tot això, un jardí sostenible ofereix nous espais on la funcionalitat i l’estètica són igualment importants.

També fa servir materials durs (terra, pedres, llenya…) de proximitat, del jardí mateix o de les zones pròximes, per tal d’evitar els costos econòmics i ambientals de portar productes de fora.

Llibres de jardinería - publicacions del GOB Menorca

Podeu trobar-los a Es Viver o a qualsevol punt de venda del GOB Menorca. 

Plantes Silvestres Comestibles de Menorca
Plantes Silvestres Comestibles de Menorca

Cristòfol Mascaró Sintes

Manual de jardineria sostenible i amb planta autóctona (per a una illa com Menorca)
Manual de jardineria sostenible i amb planta autóctona (per a una illa com Menorca)

Martí Pons

Views: 445