Custòdia Agrària

Com a societat, vivim un moment de grans reptes a nivell global. Canvi climàtic, crisi de biodiversitat, escassetat de primeres matèries... El programa de Custòdia Agrària és l'eina que ha desenvolupat el GOB Menorca per donar una resposta concreta i local a aquests problemes, a través de la producció sostenible d'aliments. Una activitat agrària que conserva la natura.

 

La Custòdia Agrària es basa en la signatura d’un acord entre els  gestors de la finca i el GOB Menorca. Es tracta d’un pacte d’ajuda mútua basat en una visió compartida del futur agrari: un model resilient i sostenible. 

Els pagesos i pageses es comprometen a gestionar el camp amb respecte per la natura, i el GOB, en reconeixement a la seva tasca, canalitza ajuts de diferent mena.

Què fem?

1. Formació i assessorament

Donem a conèixer experiències de negoci sostenible inspiradores, aprofundim en pràctiques agroecològiques, i acompanyem els pagesos en la implementació d’aquestes.

2. Actuacions directes a finques

Per fomentar:

3. Promoció de productes

Ja que la base final per assegurar la permanència de la gestió sostenible és la viabilitat econòmica de les activitats productives dels pagesos.

4. Voluntariat

 Amb grups de persones que ajuden els agricultors en tasques que requereixen suport.

5. Educació Ambiental

Per a donar a conèixer el món rural als nens d’avui que són els adults de demà i perquè tothom aprengui que hi ha diferents maneres de produir.

6. Reconeixement Social

Remarcant el paper dels agricultors com a custodis del territori i productors d’aliments, a través d’activitats com excursions públiques a les finques.

7. Incidència institucional

Com a eina per assegurar un marc legal favorable a la gestió agrària sostenible.

Estem davant d’un moment crucial i tots anem en el mateix vaixell. El model de producció i consum d’aliments imperant és part del problema. Ajuda’ns a transformar-ho en part de la solució!

Una gestió responsable amb el medi

Amb la signatura de l’acord de Custòdia Agrària, hi ha un compromís cap a una sèrie de pràctiques agràries sostenibles:
· Gestió dels cultius: s’eviten els pesticides i herbicides i es prioritzen els adobs orgànics.
· Cura del sòl:  es manté sempre que és possible una coberta vegetal per a reduir l’erosió del sòl, es fomenten pràctiques de pasturatge dirigit i de disseny hidrològic per al millor aprofitament de les aigües pluvials.
· Biodiversitat: s’habiliten zones per a la flora i fauna silvestres i es conserven hàbitats que la fomenten.
· Resiliència agrària: Aposta per les varietats locals de vegetals i per les races autòctones, que s’adapten millor a les condicions de l’illa i que acostumen a representar una diferenciació en els mercats.

Una producció que té en compte el canvi climàtic i la crisi de biodiversitat

Les finques que firmen l’acord de Custòdia Agrària són objecte d’un inventari científic de valors naturals, que permet conèixer amb detall i de forma digitalitzada les cobertes del sòl, els hàbitats i les espècies que s’hi detecten. De manera anual es fa una recopilació de bioindicadors, per tal de copsar l’evolució de valors ambientals lligats a l’activitat agrària.

Es fan també valoracions de petjada ecològica de diferents productes i s’impulsen projectes per tal de poder comptabilitzar de manera científica la captura de carboni de determinades pràctiques de maneig agrari.

Es tracta d’impulsar un model fonamentat, que permeti major adaptació a la realitat del canvi climàtic, una menor dependència dels combustibles fòssils (directes o indirectes), que sigui compatible i que ajudi a la recuperació de la biodiversitat que s’està perdent, així com que garanteixi l’elaboració de productes sans i nutritius.

Una via per aconseguir viabilitat econòmica al sector. El programa de Custòdia Agrària ajuda les finques a diversificar les seves produccions, a reduir costos i dependències exteriors, i a apropar-se al comerç directe o amb pocs intermediaris.
 
Es fan promocions específiques dels productes que es troben dins el programa mitjançant tasts, sortejos, publicitats i altres iniciatives. S’ofereix formació i acompanyament per fer més fàcil la transició.


L’especial compromís ambiental que adquireixen les finques incorporades a Custòdia Agrària fa que hi hagi consumidors que optin per adquirir aquests productes i així es guanya economia local, consolidació del sector agrari, millor nutrició de la població, conservació dels valors naturals i paisatgístics, així com recuperació del patrimoni cultural de l’illa.

El Model de la Custòdia Agrària
 

El programa de Custòdia Agrària del GOB és pioner a nivell estatal. És important donar a conèixer la custòdia del territori en l’àmbit agrari i projectar socialment la figura del sector agrari responsable. Col·laborem amb organitzacions a nivell local, estatal i internacional.

 

forumetsmenorca.org

www.ictib.net


www.frect.org www.mednatureculture.org

 

Què pots fer?

Compra conscient

Una manera de contribuir a la preservació del paisatge agrari de Menorca és realitzant una compra conscient de productes locals sostenibles. Consulta el catàleg de finques  adherides al programa de Custòdia Agrària on trobaràs els productes que ofereixen i on els podeu aconseguir. Pensa en les repercussions ambientals i socials dels aliments que consumeixes. També pots visitar les botigues del GOB Menorca on venem alguns productes de Custòdia Agrària.

Participa al voluntariat

Pots ajudar a la viabilitat de les finques apuntant-te a les jornades de Voluntariat Agrari que es realitzen a les finques de custòdia, fent seguiment de bioindicadors o oferint un altre servei al projecte.
 

Si estàs interessat, contacta amb nosaltres a través d’aquest formulari.

Connecta

Podeu seguir-nos a xarxes socials 

· Instagram
· Facebook
· Twitter

i mirar els vídeos de Custòdia Agrària al canal de Youtube del GOB Menorca aquí.

Podeu ajudar a donar a conèixer el programa compartint contingut i connectant amb altres projectes a nivell balear i estatal de les quals formem part:

ICTIB / FRECT / AMNC

La clau és al paisatge de mosaic

El paisatge en mosaic que Menorca ha conservat al llarg de mil·lennis és una clau per a la conservació.

Un dels elements que van ser més decisoris a l’hora de declarar l’illa com a Reserva de Biosfera va ser la combinació de tessel·les de camps de conreu, espais de vegetació silvestre i la immensa retícula de paret seca que els separa, alhora que alberga molta vida animal i vegetal.

La Menorca que coneixem i estimam és el resultat de la interacció de l’espècie humana, des de fa al manco 4000 anys, amb l’entorn. No és idò un espai verge, sinó llargament transformat per la mà humana. El paisatge que veim avui és la suma de la natura i de la cultura que s’hi ha aplicat.

L’activitat ancestral més transformadora de territori ha estat l’agrària. Sigui per alimentar els ramats, per produir aliments o per buscar recursos al bosc, la gestió agrària és la responsable del llegat que hem rebut. Una gestió que, fins fa uns quaranta anys, era d’una intensitat molt compatible amb la conservació d’una alta biodiversitat i que configurava un paisatge que resulta agradable a molta gent.

La convivència ha estat tan estreta i llarga, que actualment la major part dels animals i plantes que hi trobam depenen en bona part de mantenir una gestió agrària adequada. On hi ha una gestió responsable, hi trobem molts insectes i molt de gra, que serveixen d’aliment a petits mamífers i ocells, que a la vegada contribueixen a mantenir tota la rica xarxa tròfica que forma la vida silvestre.

Un equilibri amenaçat

Hi ha dues tendències que trenquen l’equilibri de la gestió sostenible i els beneficis del mosaic. La primera és l’abandó del camp. Molts pagesos acaben renunciant a la seva feina perquè deixa de ser viable en l’entorn globalitzat, en el qual no poden competir amb els preus provinents de les produccions a gran escala o intensives. Quan s’abandona la gestió agrària en una terra com la nostra, prest apareixen plantes silvestres arbustives i arbòries, que acaben configurant un paisatge més forestal, agradable també als ulls i que pot ajudar a preservar el sòl fèrtil, però que ja no albergarà tanta diversitat d’espècies, perquè serà més homogeni.

La segona tendència és la resposta oposada: en la recerca d’un major benefici econòmic a curt termini, hi ha explotacions que s’intensifiquen molt. Llavors solen aparèixer els grans regadius -que esgoten el malmès aqüífer subterrani-, els pesticides -que enverinen la cadena tròfica-, l’eliminació de mosaic -per buscar camps més grans de conreu- i també el descens de vida silvestre.

Com podem veure, els extrems són nocius tant pel medi ambient, com per a les persones que treballen la terra i les que consumeixen els seus productes. La virtut, com passa sovint, està en el terme mig. L’equilibri entre viabilitat econòmica i gestió respectuosa amb la natura és el que, com a societat, tenim la possibilitat de recolzar. Aquest és l’objectiu del programa de Custòdia Agrària i la bona notícia és que aquest model virtuós és factible i ja se’n tenen exemples a Menorca.

Documents i publicacions

Guia: Resiliència climàtica en la gestió agrària

Activitats & impacte 2021 – Impact Report

L’acord de Custòdia Agrària

Aquesta web ha estat desenvolupada gràcies a fons FEADER, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears, i al suport de la Fundació MAVA.

Views: 1541