Back to top

Aquest dijous, xerrada informativa sobre les plantes invasores i les alternatives d'enjardinament


Les espècies invasores són considerades en tot el món com el segon motiu d'extinció d'espècies, després de la pèrdua d'hàbitat. Aquest fet no passa desapercebut a la nostra illa.

Una espècie invasora és aquella que no existeix naturalment en un lloc determinat, té una colonització descontrolada i agressiva, provoca canvis dràstics en l'equilibri de l'entorn i afecta greument a les espècies autòctones, pròpies del lloc.

El setembre també podeu visitar l'hospital d'animals

El setembre també podeu visitar l'hospital d'animals

Després de l'èxit de visites d'aquest estiu, hem allargat l'obertura al públic també al setembre.

Encara teniu l'oportunitat de visitar el Centre de Recuperació de Fauna Silvestre dins aquest mes de setembre

Horari fins el dia 14: de dilluns a dissabte, de 17:30  a 20:30 H.

Horari del dia 16 al 30: de dilluns a dissabte de 17:00 a 20:00 H

Entrada per les Pedreres de s'Hostal de Líthica (Camí Vell de Ciutadella)

Prou nitrats: Filtres verds front a claveguerams inexistents

Imatge d'un filtre verd construit a Menorca

Construir xarxes de clavegueram en els conjunts de cases que es troben allunyats dels nuclis principals implica haver de fer inversions molt grans, que no semblen probables en els temps que corren. Davant el greu problema d'excés de nitrats que es registra a l'illa, el GOB proposa incorporar a les normatives els sistemes descentralitzats de depuració, coneguts com a filtres verds, que resulten molt més econòmics.

Pàgines