Back to top

Els sous i els fums

tunap.es

Deia no fa gaire un Conseller, que hi ha alliberats (referint-se a persones contractades per organitzacions sense ànim de lucre) que potser cobren més que ell. El cas serveix per il·lustrar la contradicció en l'eficiència d'alguns vehicles així com la paradoxa del creixement.

I és que la majoria de qüestions que s'analitzen acostumen a tenir diverses variables en joc, i no és gaire raonable agafar-ne només una de sola.

2014 a l'hospital d'animals

Es presenta la memòria anual de 2014 del Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca. Ha estat l'any amb més animals ingressats i recuperats de la seva història. Aquest bon resultat no haguera estat possible sense l'esforç dels voluntaris, ja que es segueix amb un finançament massa baix i precari.

UN MATÍ DE FEINA AL CENTRE DE RECUPERACIÓ RESUMIT EN 30 SEGONS

Uns quants voluntaris del centre satisfets després de la jornada

Un mussol, un eriçó, una tortuga... aquests són alguns dels animals que arriben aquests dies al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca, i és que la feina al centre mai atura. Indiferentment de l'estació de l'any, dia de la setmana o hora del dia, animals ferits arriben al centre per poder ser atesos i tenir una segona oportunitat de viure en llibertat.

Pàgines