Back to top

Manifest per la carretera general de Menorca

MANIFEST PER UNA CARRETERA SEGURA I INTEGRADA

El Consell Insular ha anunciat unes intervencions sobre la carretera general que implicarien uns impactes paisatgístics enormes. Nombroses persones creim que és possible incorporar millores sobre la carretera sense fer-ho incompatible amb el valor paisatgístic que fins ara ha conservat. I demanam la col·laboració del màxim de gent per aconseguir-ho.

L'abocament de fangs del port de Maó torna a ser possible

La Fiscalia de Balears ha comunicat al GOB que s'ha decretat l'arxiu de les diligències informatives pel tema del dragatge del port de Maó en no apreciar indicis de comissió de delicte contra el medi ambient. Per tant, podria ser que el dragatge i l'abocament de fangs es duguin a terme si cap altra cosa ho impedeix.

Pàgines