Back to top

El dragatge del port de Maó continua paralitzat per la Fiscalia

La Fiscalia de Medi Ambient de Balears segueix la investigació en relació al projecte de dragatge i abocament de fangs del port de Maó i l'ordre de paralització de les obres continua vigent. El comunicat d'arxiu de diligències que va rebre el GOB correspon a un expedient diferent.

Manifest per la carretera general de Menorca

MANIFEST PER UNA CARRETERA SEGURA I INTEGRADA

El Consell Insular ha anunciat unes intervencions sobre la carretera general que implicarien uns impactes paisatgístics enormes. Nombroses persones creim que és possible incorporar millores sobre la carretera sense fer-ho incompatible amb el valor paisatgístic que fins ara ha conservat. I demanam la col·laboració del màxim de gent per aconseguir-ho.

Pàgines