Back to top

Energia

Control d'emissions atmosfèriques al port de Maó

menorca.info

Un sistema visible i instantani d’emissions contaminants a l’atmosfera. Això és el què el GOB demana a Autoritat Portuària per a controlar millor la qualitat de l’aire del port de Maó.

Autoritat Portuària ha tret recentment a licitació una contractació per monitoritzar la qualitat de l’aire dels ports gestionats per aquest òrgan a Balears (Maó, Palma, Alcúdia, Eivissa i Formentera).

Recurs contra els fets consumats del gas canalitzat

Una llicència nul·la de ple dret. Així creu el GOB que s’ha de considerar la llicència que va donar l’Ajuntament des Migjorn per instal·lar canalitzacions de gas, malgrat que els informes tècnic i jurídic en contra. Aquests dies s’ha donat entrada a un escrit que demana la revisió d’ofici de l’esmentada llicència.

Lligant els horitzons

Imaginar que s’arriba a l’horitzó és un joc comú de la infància. Poder-se situar a la línia on el cel s’ajunta amb el mar o amb la terra, hauria de ser una experiència especial. La vida adulta ensenya que l’horitzó sempre ens defuig i que els reptes factibles no són el mateix que la línia fugissera. Igualment, les fites ambientals, per ser assumibles, no es poden posar a la línia de l’horitzó.

Pàgines