Energia

Novetat: Posa't ses plaques

Aquesta campanya, posada en marxa al gener del 2013, et convida a instal·lar a casa teva un sistema solar d'escalfament d'aigua. Pots trobar més informació a gobmenorca.com/posat-ses-plaques

 

Per què és tan important el tema energètic?

Principalment, pel canvi climàtic. El consum d'energia d'origen fòssil (derivat del petroli) està canviant el clima de la terra i està posant en perill el nostre ecosistema. També és important constatar que a la Terra hi ha uns recursos limitats, els quals s'esgotaran en poques dècades si seguim consumint-los al ritme actual.

L'alternativa nuclear -no cal dir-ho- també necessita un combustible cada vegada més escàs, i representa un ajornament de problema: deixar per a les generacions futures uns residus altament tòxics; per no parlar dels riscos en cas d'accident o d'atac militar.

 

Quines són les alternatives?

La principal és l'estalvi. En segon lloc, la substitució de les fonts d'energia no renovables (petroli, gas, carbó, urani...) per renovables (solar, eòlica, biomassa...)

Aquestes alternatives cal posar-les a la pràctica procurant que respectin altres aspectes ambientals, i que no representin una disminució de la qualitat de vida de les persones.

 

Què demanam a l'Administració? 

Que es comprometi amb l'estalvi energètic en totes les instal·lacions públiques.

Que fomenti l'estalvi energètic entre els ciutadans.

Que promogui les energies alternatives, especialment a petita escala.

Que, en el cas d'instal·lacions solars o eòliques grosses, es tinguin en compte els efectes ambientals i el consens entre els ciutadans i les administracions implicades.

 

Què podem fer nosaltres?

No consumir energia innecessàriament: apagar llums si no es fan servir, compartir el vehicle, fer servir transport públic, posar el termostat de la calefacció o l'aire condicionat en una temperatura raonable...

Millorar l'eficiència: aïllar les portes i finestres del fred i la calor exterior, posar bombetes de baix consum, emprar electrodomèstics estalviadors d'energia...

Produir una part de l'energia que consumim: instal·lar plaques solars d'escalfament d'aigua domèstica, panells fotovoltaics...

Promoure aquestes mesures en el nostre entorn: a la feina, a l'escola, a l'associació de veïns...

 

Què fa el GOB?

Hem posat en marxa la campanya Posa't ses plaques

Hem muntat dues instal·lacions fotovoltaiques: Una al Molí del Rei i una altra al Centre de la Natura de Menorca.

Estem treballant en l'estudi de la situació actual, específicament a Menorca i les Illes Balears, per tal d'avaluar l'impacte energètic i els hàbits de consum.

Estem a la recerca d'alternatives per augmentar l'eficiència energètica amb el menor cost possible i mantenint la qualitat de vida.

Seguim la política energètica de l'Administració, presentam propostes i procuram conjugar el desenvolupament tècnic amb la preservació del medi ambient.

Assessoram en la mesura del possible a persones interessades a millorar l'eficiència energètica.

Hem elaborat el document Bases per a un model energètic sostenible per a Menorca amb la participació d'experts i voluntaris, que conté propostes de cara al futur.

Posa't ses plaques: instal·la aigua calenta solar a ca teva
Logo de la campanya No m'escalfis més
L'ús de tecnologies més eficients permet estalviar sense perdre confort
Plaques solars fotovoltaiques a la seu del GOB a Maó