Rebeu les notícies del GOB per whatsapp

Llista de difusió setmanal

A través de la llista de difusió de WhatsApp pots rebre regularment un resum de les activitats i notícies del GOB Menorca.

Per donar-te d’alta

1. Agrega a l’agenda de contactes el telèfon 722 182 286. Si no es fa, no es reben els missatges.

2. Envia un missatge de whatsapp amb la paraula “ALTA” + Nom i llinatges a aquest número 722 182 286

Per donar-te de baixa

1. Envia un missatge de whatsapp amb la paraula “BAIXA” + Nom i llinatges a aquest número 722 182 286

2. Esperam d’aquesta manera millorar la comunicació dels nostres projectes i propostes pel medi ambient i la societat menorquina.

Views: 215