Back to top

Transparència

En tant que associació sense afany de lucre, el GOB inverteix tots els seus ingressos en activitats relacionades amb els seus estatuts. També la condició d'Utilitat pública creim que mereix una informació al més transparent possible de cara a la societat de les activitats que realitzam i dels recursos que utilitzam.

Aquí podeu trobar els comptes i les activitats realitzades en els darrers anys.

 

2017

  • Els comptes del 2017 es troben actualment en procés d'auditoria. Seran presentats a l'assemblea de socis i sòcies de finals de maig per a la seva aprovació.
  • Resum d'activitats

 

2016

 

2015

 

2014