Back to top

Activitats

Assemblea cap el futur

A un ritme de creixement superior a un nou soci per setmana, el GOB Menorca ha arribat a les 1449 persones associades aquest any. Aquesta massa social ens garanteix la independència total a l'hora de posicionar-nos davant les problemàtiques ambientals de l'illa i presentar propostes per a solucionar-les.

Pàgines