Back to top

Custòdia agrària

Territori Emys

Estudi i gestió de la tortuga d’estany en la conca mediterrània espanyola

JUSTIFICACIÓ

La tortuga d’estany europea (Emys orbicularis) és una espècie de tortuga d’aigua dolça present en el nostre territori, així com en altres indrets d’Europa central i de l’est, l’Àsia menor i el nord d’Àfrica. Tot i la seva àmplia distribució es troba greument amenaçada per la desaparició del seu hàbitat, les zones humides, així com per la introducció d’espècies exòtiques i pel canvi climàtic. Es troba catalogada dins la llista vermella d’espècies amenaçades de la IUCN amb categoria mundial de NT/gairebé amenaçada (2017), tot i que apunta que es necessita una actualització, i en la llista vermella d’amfibis i rèptils amenaçats d’Espanya, sota la categoria VU/vulnerable. Tot i això, l’alarmant tendència general de declivi poblacional, agreujada per la desaparició i fragmentació del seu hàbitat, i per la competència i transferència de paràsits d’altres espècies de tortugues invasores, ha portat diversos autors a suggerir una revisió de l’estat de conservació proposant la categoria d' EN/en perill (Keller y Andreu, 2002; Ayres, 2009).

La distribució de la tortuga d’estany europea a la península Ibèrica és discontinua i molt fragmentada, majoritàriament formada per petites poblacions aïllades. Algunes de les poblacions més importants de la península es troben a la costa llevantina, com són els nuclis de la Selva (Girona), l’Albufera de València i Menorca. Tot i que ja fa anys que existixen entitats i iniciatives per a la seva conservació en els diversos punts del territori, actualment no hi ha cap pla de gestió ni de conservació per a l’espècie.

EL PROJECTE

Territori Emys, projecte oficialment anomenat “Estudi i gestió de la tortuga d’estany (Emys orbicularis) en la conca mediterrània espanyola”, naix de la necessitat de revisar l’estat de conservació de la tortuga d’estany europea i de coordinar un seguiment de l’espècie en diferents punts del territori per poder generar un document que aporti guies i directrius per a la seva gestió i conservació. Aquesta ambició ha unit tres entitats conservacionistes del nord-est de la península ibèrica: la Fundació Emys (Girona), el GOB Menorca (Menorca) i Acció Ecologista-Agró (València).

Amb una durada d’un any (2017), el projecte ha abordat la conservació de les Emys orbicularis des del seu estudi, la gestió del seu hàbitat i la sensibilització a la ciutadania. Territori Emys pretén, en primer lloc, establir un protocol estandarditzat de seguiment de l’espècie per tal de promoure una metodologia eficient i segura que es pugui aplicar a nivell estatal, permetent així el tractament conjunt de dades obtingudes en diferents punts del territori. En segon lloc, s'han realitzat seguiments d’alguns dels nuclis poblacionals de tortuga d’estany europea més importants del nord-est peninsular, a la Selva (Girona), Menorca i l’Albufera (València), que permetran l’elaboració d’un document que estableixi recomanacions i directrius per a la seva conservació a nivell estatal. Finalment, s'han dut a terme actuacions de conservació i conscienciació de la ciutadania i la creació de nous punts d’aigua per a restaurar l’hàbitat de l’espècie, buscant l’establiment de nous acords de custòdia per a la seua protecció i amb la realització de tallers i activitats de sensibilització i educació ambiental.

Així idò, els objectius específics de Territori Emys són els següents:

    1. Millorar el coneixement de l’estructura, dinàmica poblacional i necessitats d’hàbitat de l’espècie a la conca mediterrània del nord-est peninsular (Catalunya, Menorca i València).

    2. Adaptar i plantejar estratègies comunes de conservació i gestió adaptativa de l’espècie per a la zona d’estudi.

    3. Desenvolupar accions de conservació amb la participació i sensibilització dels actors locals mitjançant la custòdia del territori i la participació de voluntaris.

Per tal d’assolir aquests objectius s'han realitzat les següents activitats:

    1. Seguiment dels nuclis poblacionals de tortuga d’estany.

Dos seguiments dels diferents nuclis de l’espècie, un a finals de primavera i l’altre a principis de la tardor, en les tres zones d’estudi: la Selva, Menorca i l’Albufera de València.

    2. Anàlisi i comparació de les dades.

Creació d'un protocol de seguiments comú per a les tres entitats. Amb la comparació i anàlisi de les dades obtingudes en els seguiments es determina l’estat de conservació i es detecten les principals amenaces concretes per a l’espècie en aquesta àrea.

    3. Creació del projecte de conservació de la tortuga d’estany europea en la conca mediterrània espanyola.

Amb les dades recopilades i la informació de les entitats s'elabora un document que aporti guies comuns per a la conservació de l’espècie, identificant les amenaces principals, els requisits d’hàbitat i proposant actuacions de conservació per a entitats i administracions per tal de revertir el declivi que experimenten les seues poblacions.

    4. Creació i restauració de l’hàbitat per a la tortuga d’estany europea.

Creació de nous hàbitats (basses i zones humides) en finques amb acords de custòdia, i adaptació i millora dels hàbitats existents considerats clau per a les poblacions de tortuga d’estany europea i la biodiversitat associada.

    5. Realització d’activitats de divulgació i sensibilització.

Realització de tallers, formacions i activitats de voluntariat sobre la conservació de la tortuga d’estany europea, involucrant la població de les zones amb nuclis coneguts de l’espècie.

SUPORT

Aquest projecte es realitza amb el suport de la Fundación Biodiversidad, del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, i la col·laboració del Grup de Recerca en Ecologia Aquàtica Continental (GRECO) de la Universitat de Girona.

Emys orbicularis, l'espècie de tortuga autòctona de Menorca

Inspiració per al territori: la custòdia agrària

Aljub recuperat, dotat amb energia solar i adaptat a la fauna silvestre

Hi ha iniciatives que provoquen una influència estimuladora en la concepció de noves possibilitats. Són avanços que no continuen caminant per la mateixa senda, sinó que obren oportunitats perquè miren el món amb una altra perspectiva. Els acords de custòdia del territori aplicats a l'àmbit agrari són una manera diferent de veure el camp.

Diumenge 20, dia dels pebres a l'AgroMaó

Varietat local de pebre a Menorca

Verds o vermells, els pebres posen color als nostres plats d’estiu. Ara és temporada de pebres, els horts en van plens i la gastronomia menorquina compte molt amb aquest producte. Per aquest motiu, aquest diumenge, dia 20 d’agost, les parades del mercat Agromaó que estan adherides al contracte de custòdia agrària, obsequiaran els seus clients amb pebres gratuïts.

Pàgines