Curs de formació: agroforesteria, boscos comestibles i captura de carboni


Dijous 18 d’abril 2024 organitzem un curs de formació amb Alain Canet i Félix Noblia, tractant temes d’agroforesteria, boscos comestibles i captura de carboni.

  • Dijous 18 d’abril 2024
  • Horari: 10 h a 13:30 h
  • Ubicació: Auditori de Ferreries
  • Preu: 22€ │ 12€ finques de Custòdia Agrària
  • Traducció simultània castellà – francès
  • Pausa / cafè inclòs
 

Inscripció necessària:

A través del següent formulari d’inscripció.
També podeu enviar un correu electrònic a custodia@gobmenorca.com o telefonar al 971 35 07 62.

Aquest curs es fa possible gràcies al suport de Menorca Preservation i Binissaida des Barrancons.

L’agroforesteria permet incorporar algunes produccions agràries dins zones arbustives i forestals. Dos experts ofereixen un curs aquest mes d’abril a Menorca.

Les zones forestals han crescut a les darreres dècades, tant a Menorca com a la resta d’Europa. L’abandonament progressiu d’antigues zones de conreu ha facilitat aquest procés natural. Però hi ha maneres de produir aliments dins d’aquests espais forestats sense haver de renunciar a tenir aquests boscos recents.

Des del programa de Custòdia Agrària, s’organitza un curs amb experts de la matèria per apropar aquesta tècnica a les persones amb ganes de treure una rendibilitat a les zones forestals.

Ponents

ALAIN CANET és agrònom i agroforestal, expert i formador en agroforesteria i boscos comestibles. Promou l’arbre com a eina de producció agrícola.

És cofundador i vicepresident de Carbone Fertile, el Centre National d’Agroécologie de França, i fundador de Paysages in Marciac. També és docent a Arbres et Civilisation, Ver de terre production, Arbre et Paysage 32 i editor de Actes Sud. Lidera formacions en temes agroforestals, producció agroforestal avícola, pasturatge rotacional agroforestal, entre altres.

FÉLIX NOBLIA és agricultor, co-fundador de ReGeneration i expert en anàlisis d’externalitats ambientals de l’agricultura, clima i captura de carboni.

Amb el seu doble paper d’agricultor-investigador, Félix està revolucionant la manera de treballar els sòls, deixant de banda les pesticides i els seus efectes nocius sobre la biodiversitat i la salut. Fa reflexions per poder trobar solucions positives entre tots i treballant directament amb agricultors. També impulsa un nou sistema de Crèdit de Contribució Climàtica per incentivar la captació de carboni al sòl, el respecte al cicle de l’aigua, i la preservació de la biodiversitat.

Visits: 121