Back to top

Beneficis fiscals

En tant que el GOB és una Entitat d'Utilitat Pública, els socis i donants poden desgravar part de les quotes i donacions efectuades. Aquí hi ha un resum dels tipus de desgravació fiscal:

Desgravacions IRPF (persones)
  Exercici 2014 Exercici 2015 Exercicis 2016 a 2019 Exercici 2020
Primers 150€ 25%

50%

75% 80%
Resta (general) 25% 27,5% 30% 35%
Resta 3 anys seguits (*) 25% 32,5% 35% 40%
Desgravacions Impost Societats (empreses)
  Exercici 2014 Exercici 2015 Exercicis a partir de 2016
general 35%

35%

35%
3 anys seguits (*) 35% 37,5% 40%

(*) 3 anys seguits: en cas que durant els 3 darrers anys s'hagin efectuat donatius per valor igual o superior al de l'any anterior

Desgravacions per a declarants a l'Estat espanyol. Els càlculs especificats estan referits al conjunt de donacions anuals d'una persona o entitat. En tots els casos el límit de deducció és del 10% sobre la base liquidable. Legislació aplicable: Llei 49/2002 de 23 de desembre de Règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i d'incentius fiscals al mecenatge. Llei 26/2014 de 27 de novembre, de modificacins a l'IRPF. Llei 27/2014 de 27 de novembre de l'Impost de Societats.

El procediment que seguim és aquest: al mes de gener sumam la quota de soci i donatius que hagis fet al GOB durant l'any anterior i els declaram a l'Agencia Tributària. A principis d'abril (inici de la temporada de l'IRPF) t'enviam per correu electrònic un certificat dels donatius. A les dades fiscals i/o l'esborrany de la declaració, ja et vindrà inclòs.

Si no has rebut per correu electrònic el certificat de donatiu de l'any passat i vols desgravar la teva quota o donació, no oblidis comunicar-nos-ho, indicant el teu NIF, nom complet, correu electrònic i codi postal del teu domicili fiscal.