Back to top

Territori

els arbres tallats al bosc per fer biomasa

Tema: 

he pogut observar que hi ha molt terreny de marina que esta essent tallat. els arbres, les mates, tota planta vivent esta essent arrasada per camions, tractors i potents motoserres. quan em vaig voler informar, em van dir que son concessions per crear biomasa per tal de aprofitar els desfets de una poda que te com a finalitat la neteja dels boscos per tal d'evitar els incdendis a l'estiu. en primer lloc, es possible que es puguin evitar els incendis per que ja no hi queda cap arbre per podar ni tallar perque les maquines simplement s'enduen per davant tot el que troben.

Manifest per la carretera general de Menorca

MANIFEST PER UNA CARRETERA SEGURA I INTEGRADA

El Consell Insular ha anunciat unes intervencions sobre la carretera general que implicarien uns impactes paisatgístics enormes. Nombroses persones creim que és possible incorporar millores sobre la carretera sense fer-ho incompatible amb el valor paisatgístic que fins ara ha conservat. I demanam la col·laboració del màxim de gent per aconseguir-ho.

Pàgines