Back to top

Territori

Al·legacions al segon aparcament de cala en Turqueta

Eliminar el segon aparcament fet de manera il·legal i controlar la capacitat de vehicles abans d'entrar en el camí. Aquesta és la proposta del GOB per a regular els aspectes ambientals i de seguretat de cala en Turqueta. L'agost de l'any passat, tocava a 2 m2 de platja per usuari, molt similar a Benidorm.

Malmetre les joies territorials no és una aposta econòmica acceptable

La Norma Territorial Transitòria posa en perill espais naturals de primer nivell i pot canviar radicalment el model territorial de Menorca. El GOB demana que la Norma, en tant que instrument excepcional d'ordenació, s'ocupi només de les coses urgents i puntuals i deixi la discussió de model per la posterior modificació del Pla Territorial.

Pàgines