Back to top

Territori

Hotels de Son Bou: urgència amb informe contrari

L’Ajuntament d’Alaior va declarar d’urgència l’agrupament de parcel·les dels hotels de Son Bou. Ho va fer amb un informe jurídic desfavorable.

Com es recordarà, la passada primavera el GOB va demanar per consultar aquest expedient. La petició formal es va registrar dia 29/03/2021. No es va rebre resposta i la sol·licitud es va reiterar dia 17/05/2021. La resposta municipal va ser de denegar l’accés a la documentació.

Creix la foscor als hotels de Son Bou

L’Ajuntament d’Alaior ha concedit una llicència als hotels de Son Bou, just durant el període que ha impedit al GOB consultar l’expedient per conèixer la documentació presentada pels promotors. La denúncia penal anunciada ja està formalitzada als jutjats. En 48 hores pràcticament s’ha cobert l’import econòmic requerit. Moltes gràcies a tanta gent que ha col·laborat.

Donatiu Transperiència Urbanística 2021


Vull fer un donatiu per a la campanya de la carretera de Menorca
Quiero hacer un donativo para la campaña de la carretera de Menorca
I want to make a donation for the campaign on Minorca main road

Import

 

Alternatives de pagament / Alternativas de pago / Payment alternatives

Contacte / Contacto / Contact

Moltes gràcies!
Muchas gracias
Many thanks!

 

Dimecres dia 3, Diàleg a Sant Lluís sobre massificació turística

El GOB organitza un acte informatiu i de debat presencial sobre la massificació turística de Menorca, els seus orígens i les potencials solucions.

Una oportunitat per analitzar les dades disponibles i entendre millor les problemàtiques de presència de gent, vehicles i embarcacions, i les seves conseqüències.

Pàgines