Back to top

Territori

Dóna una mà: Iniciativa judicial contra les macro rotondes de Menorca

El GOB inicia una campanya de micro mecenatge per finançar les despeses del contenciós administratiu contra el projecte de la carretera general de Menorca. Vist que l'equip de govern del Consell Insular persisteix en la intenció de construir estructures de diferent nivell al llarg de la carretera a zones on no es considera justificat, s'ha decidit usar la via judicial.

Es suspèn el flahsmob de dissabte 23

lagatitasiamesa

L'amenaça permanent de mal temps aconsella la desconvocatòria de l'activitat musical que s'havia previst aquest pròxim dissabte a la plaça del Carme de Maó.

Tant la probabilitat de pluja com de fort vent, dificultarien molt l'actuació musical amb orquestra clàssica a l'aire lliure i impedirien la qualitat en la filmació i el registrament que es volia dur a terme. Finalment, s'ha optat per ajornar l'activitat fins a nou avís.

Quan el paisatge és més que una Norma

Diuen que fa devers 4000 anys que els humans van iniciar la seva presència a Menorca, i amb ells va començar també la transformació d'aquella illa en estat natural fins arribar al territori fortament antropitzat que avui habitam. Un espai molt transformat, certament, però que enamora. I que ostenta prou valors com per ser tractat amb el respecte que es mereix.

Advocat i notari per veure l'expedient de carreteres

http://javibrechas.blogspot.com.es

Representants del GOB es van personar el passat dijous al Consell Insular acompanyats de lletrat i notari, per fer valer el dret dels ciutadans a la consulta dels expedients públics. Després de quatre mesos de peticions que no eren ateses, finalment es va poder accedir a la documentació del projecte de la carretera general.

Pàgines