Back to top

Territori

Recurs contra un parc aquàtic incongruent


El Consell Insular ha atorgat recentment la declaració d'interès general a un parc aquàtic perquè sigui construït en una zona rústica d'especial protecció. El GOB considera que es tracta d'una autorització que vulnera la legislació vigent i per aquests motius ha presentat un Recurs d'Alçada davant el president del Consell Insular.

Inversions que són despeses

El 2015 és any d'eleccions autonòmiques i municipals. Serà per aquest motiu o per altres, però s'ha anunciat que en totes les comunitats autònomes, les inversions públiques augmentaran. Si això ha de ser positiu o negatiu per a la qualitat de vida de la població, dependrà de si estem parlant d'inversions lògiques o o d'iniciatives fastuoses però poc profitoses.

Dissabte, acte popular informatiu sobre macrorotondes, al centre de Maó

Aquest dissabte, dia 18, es celebrarà una Assemblea informativa sobre el problema de les obres de la carretera general, els forts impactes que està provocant l'execució de l'actual projecte i la manca de justificació de la destrossa que ja es pot observar.

Diumenge, Assemblea de la Carretera

Aquest diumenge, dia 12, a les 10 h, es reunirà una Assemblea de la Carretera, on hi està convidada la gent que es troba preocupada per l'enorme impacte que ja estan mostrant les obres que s'han iniciat.

Els repetits intents d'arribar a un acord, que han impulsat diverses organitzacions ciutadanes, s'han topat sempre amb la postura tancada del Consell Insular.

El vidre devot

Criticava el vesí perquè estenia els llençols carregats de taques, fins que es va adonar que era la seva pròpia casa que tenia els vidres bruts. De vegades, sembla que alguns despatxos oficials amb molt de vidre estan sotmesos també a fenòmens que desfiguren la realitat, com es constata de manera reiterada.

Pàgines