Back to top

Territori

Opció zero

www.eintouch.com

Amb els resultats electorals acabats de sortir del forn, pot venir bé recordar aquella frase que diu que tu pots passar de la política, però la política no passarà de tu. Inhibir-se en segons quins temes, sol significar, malgrat tot, prendre-hi part activa o rebre-ne igualment les conseqüències.

Pàgines