Back to top

Territori

Piscines il·legals a Menorca i ordre de tancament a França

Imatge de les piscines al portal web de l'empresa en 2023
Promoció de les piscines el juliol de 2023
(...) S'han pres mesures per tancar l'establiment per motius administratius.
Notícia a Le Monde de 21/07/2023

Aquests dies s'ha sabut que els promotors de les piscines il·legals de Menorca també tenen un conflicte important a França, a la regió de la Provence, on l'ajuntament prepara un ordre de tancament d'un establiment de la cadena.

Al·legacions als nous pantalans del port de Fornells

Ports de les Illes Balears ha iniciat l'expedient de concessió per a poder construir i explotar cinc pantalans al port de Fornells. El GOB ha presentat al·legacions per recordar que aquestes noves instal·lacions es van aprovar amb una sèrie de condicionants ambientals que ara s'han de cobrir.

Carta al nou president de Melià, sobre Son Bou

Sr. Gabriel Escarrer,

Aquests dies s'ha publicat que l'empresa Melià, propietària dels grans hotels de Son Bou, ha canviat de direcció. Vostè, Gabriel Escarrer fill ha substituït en el càrrec a Gabriel Escarrer pare. Volem aprofitar l'ocasió per felicitar-lo en la nova responsabilitat assumida i desitjar-li un camí d'encerts.

Son Bou anacrònic

Fa set anys que es dóna una batalla soterrada, administrativa, entre la pretensió dels promotors d'ampliar encara més l'impacte paisatgístic dels dos grans hotels de Son Bou i la petició ecologista d'una remodelació que rebaixi substancialment aquesta omnipresència sobre l'arenal més extens de Menorca.

Ara s'ha iniciat la via judicial. Podeu col·laborar per les següents vies:

El camí de la regeneració

Treballar per refer coses deteriorades és de les apostes que més ànim dona a la gent. Una via que, lògicament, s'ha de combinar sempre amb la conservació d'allò que encara tenim.

La desfeta ambiental que l'activitat humana ha provocat és un dels reptes importants que afronta la societat actual. D'una dimensió tal, que provoca que una de les respostes habituals, com a sortida més fàcil, sigui la negació del problema.

Pàgines