Back to top

Economia

Aigua, residus i energia haurien de ser prioritats de l'impost turístic

www.agua.org.mx

L'aigua és un dels vectors ambientals que amb més urgència necessita inversions públiques que no semblen factibles a dia d'avui. També la gestió dels residus presenta molts problemes i la quasi total dependència de combustibles fòssils es tradueix en unes emissions contaminants que superen en molt el màxim admès als compromisos internacionals.

Feliç indicador nou

noticiasbancarias.com

Una de les expressions més freqüents d'aquests dies passats ha estat la de “feliç any nou”. El concepte d'any es troba bastant definit en quant a un espai de temps ben delimitat. Igual que el qualificatiu nou. Però el mot “feliç” és certament indeterminat, per bé que tothom es fa una idea de què vol dir. Si acudim a l'expressió més pròpia de “Bon any”, ens trobam amb un adjectiu encara més difuminat.

El "triple 20" turístic de Menorca

gastronomadas.wordpress.com

Davant els reptes energètics, de contaminació i canvi climàtic, Europa es va marcar l'objectiu conegut com el “triple 20”, això és, que en 2020 s'hagi reduït un 20 % de gasos d'efecte hivernacle, que s'estalviï un 20 % d'energia consumida aplicant major eficiència i que s'incrementi un 20 % la producció de renovables. Menorca hauria de plantejar-se un repte similar, però en termes turístics.

Pàgines