Back to top

Aigua

Manifest per l'aigua, a la darrera excursió de la Menorca Insostenible

El passat diumenge, 23 d'octubre, es va celebrar una nova excursió sobre la Menorca Insostenible. En aquesta ocasió estava dedicada a l'aigua, particularment als elevats consums d'aigua d'aqüífer que es registren a les extenses zones de jardins de gespa de les urbanitzacions.

Es va caminar per la costa de Sant Lluís. Al pdf adjunt hi trobareu algunes informacions d'interès. Aquest és el manifest que es va llegir:

El riu de la pluja

Molt abans que els primers humans s'establissin a Menorca, al Mediterrani oriental ja hi havia importants poblacions que s'havien adaptat molt bé a les condicions que aquells territoris exigien. Sense disposar de fonts inesgotables d'energia, la gent havia de pensar estratègicament què calia fer per sobreviure. I se'n poden treure aprenentatges.

Enaltir l'ocre

Usats des de temps immemorials per pintar a les parets de les coves amb mans homínides, les diferents tonalitats de grocs marronencs són habituals també a la natura. Als nostres territoris, regnen sobretot a l'estiu, on els camps de conreu s'assequen i configuren la meravellosa combinació de palles i rostolls assecats per elevades temperatures, esquitxats pel verd miraculós de la vegetació silvestre.

Pàgines