Back to top

Aigua

L'energia i l'aigua als nous edificis

buildingefficiencyinitiative.org

Aquests dies hem vist una certa polèmica als mitjans de comunicació menorquins en relació als requisits en matèria d'eficiència energètica i de consum d'aigua als nous edificis. El tema es va iniciar amb una nota del Col·legi d'Arquitectes i va continuar a una reunió d'Alcaldes amb el Consell Insular, però la informació que ha transcendit per la premsa sembla més orientada a la queixa que a les propostes de solució.

Cal una estratègia 2030 per a l'aigua de Menorca

Menorca necessita un full de ruta per coordinar polítiques d'aigua. Actualment no hi ha estratègies efectives i, si no s'hi posa remei, anirem a un futur on s'aniran estenent els pous esgotats, salinitzats o contaminats per nitrats. En el Dia Mundial de l'Aigua, el GOB demana iniciativa conjunta al Consell Insular i els ajuntaments de l'illa per marcar pautes.

Obrir camins al medi ambient

Aconseguir legislació favorable al medi ambient és una primera passa important. Després, cal aconseguir que s'apliqui a la realitat. Encara que els avanços en la consciència ambiental de la societat han estat molt significatius, hi queden reductes (certs departaments d'ens públics, alguns grups amb interessos concrets, determinats representants de segments ideològics...) que es resisteixen a acceptar aquesta evolució.

Pàgines