Back to top

Save Menorca, la plataforma que intenta aconseguir un futur digne per a l'illa

 

Save Menorca, la plataforma que intenta aconseguir un futur digne per a l'illa

Dues qüestions principals amenacen actualment el paisatge i els valors naturals de Menorca.

LA REFORMA DE LA CARRETERA GENERAL
S'està tramitant un projecte de reforma de la principal via rodada de Menorca, de Maó a Ciutadella, que podria significar un gran canvi en la percepció que l'illa ofereix actualment.
La majoria de gent creu que es pot aprofitar l'existència d'unes partides públiques per invertir en millores de la carretera, però es consideren totalment desproporcionades algunes intervencions que s'han previst.
La inclusió d'uns grans enllaços de dos pisos al mig de les zones rústiques que travessa la carretera (vegeu les il·lustracions) són motiu de molta polèmica. El GOB ha interposat diversos recursos per frenar aquestes afectacions i es troba en marxa un procés judicial.

ELS CANVIS EN L'ORDENACIÓ TERRITORIAL
Hi ha fortes pressions per introduir canvis substancials en el model territorial que ha permès fins ara que Menorca sigui un lloc diferent. Ampliació generalitzada de les urbanitzacions, camps de golf dins zones protegides i amb hotels de nova creació, així com diverses iniciatives per permetre grans edificacions en sòl rústic, són amenaces latents.
Un dels principals problemes és que el Consell Insular està impulsant aquests canvis, no a través de la modificació del Pla Territorial Insular com seria lògic, sinó mitjançant un instrument excepcional anomenat Norma Territorial Transitòria que restringeix molt la participació ciutadana i permet atorgar drets urbanístics que després serien irreversibles.
El GOB duu a terme una campanya informativa perquè tothom pugui saber els canvis que s'estan programant i els efectes reals que poden tenir.

Participa en la conservació de Menorca
Estem fent una campanya entre la gent que li agrada Menorca, per demanar que ens ajudin a frenar aquests projectes. Escull les teves maneres de participar. Moltes gràcies.

Com pots ajudar:

  • Reenviant l'enllaç d'aquesta pàgina a les teves amistats.
  • Fent un donatiu. Serà usat per a la campanya de difusió i per estructurar un front jurídic contra aquest projecte de carretera.
  • Apuntant-te per rebre els comunicats de les campanyes i ajudant a difondre els actes que s'aniran celebrant

 

 

Save Menorca, la plataforma que intenta conseguir un futuro digno para la isla

Dos cuestiones principales amenazan actualmente el paisaje y los valores naturales de Menorca.

LA REFORMA DE LA CARRETERA GENERAL
Se está tramitando un proyecto de reforma de la principal vía rodada de Menorca, de Maó a Ciutadella, que podría significar un gran cambio en la percepción que la isla ofrece actualmente.
La mayor parte de la gente opina que puede ser positivo aprovechar la existencia de unas partidas públicas para invertir en mejoras de la carretera, pero se consideran totalmente desproporcionadas algunas intervenciones que se han previsto.
La inclusión de grandes enlaces de doble nivel en plena zona rústica (ver las ilustraciones) son motivo de mucha polémica. El GOB ha interpuesto diversos recursos para frenar estas afectaciones y está en marcha un proceso judicial.

LOS CAMBIOS EN LA ORDENACIÓN TERRITORIAL
Existen fuertes presiones para introducir cambios sustanciales en el modelo territorial que hasta ahora ha permitido que Menorca siga siendo un lugar diferente. Ampliación generalizada de las urbanizaciones, campos de golf en zonas protegidas y con hoteles de nueva creación, así como diversas iniciativas para permitir grandes edificaciones en suelo rústico, son algunas de las amenazas latentes.
Uno de les principales problemas es que el Consell Insular está impulsando estos cambios, no a través de la modificación del Plan Territorial Insular como sería lógico, sino mediante un instrumento excepcional denominado Norma Territorial Transitoria, que restringe la participación ciudadana y permite otorgar derechos urbanísticos que después serían irreversibles.
El GOB lleva a cabo una campaña informativa para que todo el mundo pueda conocer los cambios que se están programando y los efectos reales que pueden implicar sobre el territorio.

Participa en la conservación de Menorca
Estamos impulsando una campaña entre la gente enamorada de Menorca, para pedir que nos ayuden a frenar estos proyectos. Muchas gracias.

Cómo puedes ayudar:

  • Reenviando el enlace de esta página a tus amistades.
  • Haciendo un donativo. Lo usaremos para la campaña de difusión y para estructurar un frente jurídico contra este proyecto de carretera.
  • Apuntándote para recibir los comunicados de las campañas y ayudando a difundir los actos que se irán celebrando.

 

 

Save Menorca: A campaign to preserve Minorca's heritage

Currently, there are two principal threats to Minorca’s landscape and its natural assets.

WORKS TO MAIN ROAD BETWEEN MAO TO CIUTADELLA

The local government is putting into action their plans to reform the main road between Mahόn and Ciutadella, which will transform for ever the landscape and significantly change the way in which the island is perceived.

Whilst most people agree that it is essential to invest public money in the improvement of roads, they also consider some of the proposed works totally disproportionate to the size and needs of the island. The controversial inclusion of huge double level roundabouts (see illustration) in the middle of protected rural countryside is the cause of dispute and opposition. GOB has made official appeals and has also started judicial proceedings to put a hold on the planned works.

CHANGES TO BUILDING DEVELOPMENT LAWS AND REGULATIONS

There are strong pressures to introduce substantial changes to the current building laws and regulations which protect Minorca and have until now kept it unique and unspoilt and unlike coastal areas on the mainland. Some of the threats which the relaxation of these laws would allow are the enlargement of urbanisations; the building of golf courses with accompanying new hotels in protected country areas; the construction of vast new complexes with huge hotels.

One of the principal problems is that the Consell Insular (the Island Council) is prompting these changes not through the PTI (the Island Planning Laws) which would be the logical method allowing public debate but are changing building regulations through the unusual Norma Territorial Transitoria. These restrict citizen involvement in making changes but will enable the granting of irreversible town and country planning permissions.

GOB has launched a campaign so that everyone can keep abreast of intended changes and the real effects these can have on the countryside.

Participate in the Preservation of Minorca

Our campaign is to involve everyone who loves Minorca to help us stop these unnecessary projects. Many thanks.

How you can help:

  • Send this link to your friends
  • Make a donation. Money will be used to publicise the campaign and towards the legal costs.
  • Subscribe to the mailing list to keep up to date with the campaign information and help us make our activities well known.

 

Facebook

 

AdjuntMida
PDF icon recull_premsa.pdf3.79 MB
Il.lustració extreta del projecte oficial
Il.lustració extreta del projecte oficial
Il.lustració extreta del projecte oficial
Intervenció prevista vora el camí de Torrellafuda
Intervenció anunciada vora la naveta des Tudons
Rotonda a doble nivell prevista a l'alçada de Biniai, on no hi ha cap encreuement
Intervenció anunciada vora l'Argentina, entre Maó i Alaior
Entrada d'Alaior. Rotonda de doble nivell de 120 metres de diàmetre.