Back to top

Reconsiderar l'enllaç de Rafal Rubí

Escrit conjunt enviat als mitjans de comunicació:

La petició de reconsiderar l’enllaç de Rafal Rubí formulada pels representants de sis entitats relacionades amb la cultura i el territori de Menorca no queda fora de la controvèrsia que s'ha anat donant en el disseny de la carretera general. Pensem però que cap altre punt de la carretera ha generat un consens tan ample entre entitats de cara a la seva modificació. La percepció de l’obra realitzada ho justifica i considerem que hi ha diversos aspectes que incrementen la necessitat d'una revisió.

  1. L’informe tècnic que es va emetre sobre l'impacte ambiental del projecte de la Me-1 ja advertia de la desproporció de l'enllaç projectat, però no entrava en la incidència potencial sobre el patrimoni arqueològic i, per tant, no valorava els efectes sobre les navetes.
  2. En el cas que ens ocupa, primer es va aprovar el projecte constructiu de la carretera (16/09/2013) i després es va fer la delimitació de l'entorn de les navetes (11/11/2013).
  3. La importància de l'entorn dels monuments ve definida per la Llei 12/1998 del Patrimoni Històric de les Illes Balears. L'article 35 diu que els immobles declarats d'interès cultural i els catalogats, són inseparables del seu entorn. Així mateix, l'article 41 regula els criteris d'intervenció i diu que els entorns de protecció dels béns immobles d'interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de l'àrea ni pertorbar la visualització del bé.
  4. Les delimitacions d'entorns dels jaciments arqueològics es fan seguint les "Instrucciones para la protección de los sitios históricos", aprovades arran el Decret 2563/1966, perquè de moment no hi ha altre document on emparar-se per a escometre aquestes zones de protecció. Es treballa, per tant, amb una legislació de fa més de 50 anys
  5. Això no obstant, el Conveni Europeu del Paisatge es va aprovar l’any 2000 i va ser ratificat per Espanya el 2008. Des de 2003, el Ministeri de Cultura ha desenvolupat un  “Programa de Paisajes Culturales”.
  6. També hi ha l'art, 68 de la Llei d'Urbanisme (abans 69 de la Llei d'ordenació i ús del sòl), que és i era d'aplicació directa i que diu: “De conformitat amb la legislació estatal de sòl, les instal·lacions, construccions i edificacions s’han d’adaptar, en els aspectes bàsics, a l’ambient en què estiguin situades, i a aquest efecte: a) Les construccions en llocs immediats o que formin part d’un grup d’edificis de caràcter artístic, històric, arqueològic, típic o tradicional han d’harmonitzar amb aquests, o quan, sense existir conjunts d’edificis, n’hi hagués algun de gran importància o qualitat.” Considerem que l'existència de les dues navetes entra dins d'aquest supòsit.
  7. El projecte de la Me-1 no solament inclou el tipus d’enllaç ara realitzat a l’entrada d’Alaior, sinó també altres tipus d’intersecció aplicades o previstes a d'altres punts de la via, segurament per qüestions d’oportunitat que no invaliden el traçat general.
  8. En la resposta que ha donat la UNESCO a la candidatura de la Menorca Talaiòtica com a Patrimoni de la Humanitat, es demana que, més enllà dels monuments arqueològics, també s'incorpori el seu entorn paisatgístic.

La petició que es va presentar de modificar la intersecció de Rafal Rubí explica que la manera de respectar l’entorn de les navetes podria ser un enllaç que no sobresurti del nivell de la base del jaciment arqueològic, en el punt més elevat de l’estructura. El paisatge cultural requereix la integració dels voltants amb el jaciment i no la construcció d’una estructura que romp la relació dominant que sempre han tingut els monuments megalítics.

Per tant, sembla justificat que s’aprofundeixi amb un informe extern, ja que fins ara no s’ha afrontat el problema en totes les seves dimensions. Continuem demanant que el Consell tingui la decisió de recolzar la modificació del projecte amb respecte a la seguretat i amb respecte a paisatge, ja que no son incompatibles un i altre.

Signat per: Col·legi d'Arquitectes, Ateneu de Maó, Institut Menorquí d'Estudis, Secció d'Arqueologia del Col·legi de Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències, Museu de Menorca, i GOB.

 

Comentaris

Enllaç Rafal- Rubí

Én tant que asidu visitant de l' illa des del 1973, dono el meu recolzament a l' iniciatvi implusada pel GOB i altres institución amb l' interés de preservar al màxim el valor paisagistic de l' illa.

Afegeix un nou comentari

CAPTCHA
Aquesta pregunta és per comprovar que sou un visitant humà i prevenir els enviaments automàtics de correu brossa.