Back to top

Fer un pagament al GOB

Pagament

Referència:

Import:

Nom i llinatges:

Comentari

 

 

Al comentari pots indicar els detalls del pagament i qualsevol observació. El GOB és una Entitat d'Utilitat Pública i els donatius poden desgravar a la declaració de Renda o a l'Impost de Societats. En aquest cas, indica-hi per favor el teu NIF, la província i el teu contacte (telèfon/email)

Altres sistemes de pagament

Contacte

Moltes gràcies!