Back to top

Si t'estimes Menorca. Vídeo

Si Menorca t'ha enamorat, ets dels nostres.

Si t'ha encisat el seu paisatge, la seva tranquil·litat, les seves platges, el seu mar, els barrancs i els talaiots, les parets i els ullastres, els ramats que pasturen... Però també la seva gent de caràcter pausat, la trepidant activitat cultural, la capacitat de resistència davant models no desitjats, la facilitat per fer festes participades... ets dels nostres.

Firma per un control públic de les emissions contaminants a Menorca

La contaminació de la central ha de ser controlada

La central elèctrica de Menorca és el punt que genera més emissions contaminants de l'illa. Diòxid de carboni (CO2), òxids de nitrogen (NOx), diòxid de sofre (SO2) i partícules, són les principals substàncies problemàtiques, perjudicials per a la salut de les persones i del medi, que s'ocasionen durant el procés de producció d'electricitat.

Pàgines