Back to top

Manifest per una reconversió de la carretera general de Menorca

Missatge d'estat

Els enviaments per aquest formulari estan tancats.

Subscric el Manifest per demanar al nou equip de govern del Consell Insular que es recondueixin les intervencions de macrorotondes a la carretera general de Menorca i que s'aposti per un procés de diàleg que faciliti la participació ciutadana i derivi en un model de carretera més integrat amb les características d'aquesta illa.

Suscribo el Manifiesto para pedir al nuevo equipo de gobierno del Consell Insular que sean reconducidas las intervenciones de macrorrotondas en la carretera general de Menorca y que se apueste por un proceso de diálogo que facilite la participación ciudadana y desemboque en un modelo de carretera más integrado con las características de esta isla.

I sign up to the Manifesto to ask the new Government of Consell Insular to redirect the interventions of high impact roundabouts in the main road of Minorca and to establish a dialogue process that provide citizen participation and come to a road model more integrated with this island characteristics.