Back to top

ICTIB

L'ICTIB (Impulsors de la Custòdia del Territori a les Illes Balears) és una associació sense afany de lucre que constitueix una xarxa autonòmica d'Entitats de Custòdia del Territori de les nostres illes.

 

La Custòdia del Territori

És un conjunt d’eines i d'estratègies (d’informació, d'educació, de gestió, de mediació, de participació comunitària o d'investigació aplicada, entre d'altres) dirigides a la promoció d’acords voluntaris entre propietaris o gestors de l'espai terrestre, fluvial o marí, d'una banda, i entitats promotores de la custòdia, d'una altra, que duguin als primers a aplicar modalitats de gestió compatibles amb la conservació a llarg termini dels valors naturals, culturals i paisatgístics de la seva propietat o gestió, a canvi de col·laboració, implicació o compensacions diverses aportades per les segones, que denominarem Entitats de Custòdia.

 

Finalitats de l'ICTIB

  • Impulsar l’ús de la custòdia del territori com a part de l’estratègia de conservació dels recursos i dels valors naturals, culturals i paisatgístics del territori balear.
  • Actuar com a interlocutor davant l'administració, les institucions, els centres de recerca i els agents implicats, per tal de desenvolupar l’ús de la custòdia del territori com a instrument de conservació i gestió responsable dels recursos naturals, culturals i paisatgístics balears.
  • Informar a les entitats de custòdia i altres agents interessats sobre tot tipus de novetats en aquest àmbit, fent ús de les tecnologies de la informació i de la participació en fòrums adequats.
  • Difondre les metodologies de la custòdia del territori entre els agents directament i indirectament implicats i entre la societat en general, i molt especialment entre els propietaris privats de terrenys.
  • Facilitar la formació i la capacitació bàsica per a professionals i voluntaris de la custòdia del territori a través de presentacions tècniques, tallers, cursos, intercanvi d’experiències, publicacions, fòrum electrònic, etc.
  • Vetlar per la coherència ètica, metodològica i territorial de les iniciatives de custòdia del territori a les Illes Balears.
  • Impulsar el desenvolupament legislatiu, fiscal, econòmic i social per a la custòdia del territori davant les administracions, organitzacions de la propietat i societat civil a nivell autonòmic.
  • Impulsar projectes pel desenvolupament sostenible de les Illes Balears.
  • Impulsar accions per a la participació del voluntariat i la joventut en la custodia del territori.
  • Crear i fomentar la cohesió de la custòdia del territori en totes les illes del arxipèlag balear.

 

Logo de l'ICTIB
Entitats fundadores