Back to top

Firma perquè els hotels de Son Bou redueixin el seu impacte

Missatge d'estat

Els enviaments per aquest formulari estan tancats.

El GOB va iniciar una campanya sobre els dos hotels de Son Bou per a demanar a Melià Hotels que presentàs una intervenció més integrada en el territori. PERÒ AQUESTA SITUACIÓ HA CANVIAT.

El GOB va descobrir que la llicència original, de l'any 1970, imposava unes condicions d'edificació que no permetien fer els hotels que es van alçar. Devers un 90 % dels actuals volums no es troben emparats en llicència.
Fruit d'aquesta troballa i dels corresponents escrits remesos, s'han elaborat informes tècnics i jurídics que han confirmat l'opinió del GOB. Per tant, s'obre un nou escenari que cal estudiar en la seva complexitat.

En qualsevol cas, volem agrair a les devers 1.700 persones que han escrit a Melià demanant coherència amb els principis que manifesten defensar com a companyia. Han ajudat molt a mantenir l'interès sobre aquesta qüestió.

Anirem publicant informació conforme es disposi de novetats. Moltes gràcies.

4 de juliol de 2018