Back to top

Firma per treure el mercuri del port i del mar

Missatge d'estat

Els enviaments per aquest formulari estan tancats.

[Aquest formulari està tancat, un cop acabada la campanya]

 

[Escrit dirigit als responsables del Consell Insular, l'Ajuntament de Maó, Autoritat Portuària i la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear]

 

Sr/Sra,

Em dirigesc a vostè per a sol·licitar la seva intervenció com a càrrec màxim de la institució que representa.

L'acord que es va pactar el passat mes de gener en relació a com es duria a terme el dragatge del port de Maó es troba en perill degut a la manca de col·laboració que s'està trobant per part del Servei de Residus de la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear.

Els paràmetres amb què es va pactar el dragatge contemplen la treta a terra de 29.000 m3 de fangs contaminats amb metalls pesants, que han de ser dipositats a l'abocador de Milà. L'obra ha estat correctament contractada per part d'Autoritat Portuària i contempla tant l'extracció a terra com el posterior transport en camió fins l'abocador.

Els fangs necessiten eixugar-se uns dies per poder-se acumular i servir després per estabilitzar les zones on s'aboquen els residus urbans. A l'abocador de Milà hi ha espai més que suficient i amb garanties ambientals per dur a terme aquesta tasca. Però el retard de les tramitacions de l'esmentat Servei de Residus estan provocant un seriós risc de no poder extreure els materials més contaminats del port.

Si això passa, a més d'una despesa inútil de diners públics, s'hauria perdut una oportunitat històrica per a treure del port de Maó una contaminació que no hauria d'haver arribat mai al mar. A més, implicaria una seriosa desconfiança cap a les institucions que van prendre l'acord.

És per aquests motius que li demanam que empri el càrrec públic que ostenta per aconseguir desbloquejar aquesta situació. És molt millor per a tothom tenir el mercuri a l'abocador de Milà que no dins el mar o dins el port.

Atentament,