Back to top

Sostenibilitat

Fora llums! Encenguem les estrelles

El cel estrellat forma part dels nostres monuments i de la nostra cultura (Fotografia cedida per Antoni Cladera)

El GOB demana que Menorca adopti mesures per a convertir-se en Destinació Turística Starlight, on es respecti el dret a la contemplació del cel nocturn sense contaminació lumínica. S'hauria de reconsiderar la política d'il·luminació de monuments i de carreteres, que degraden el producte turístic de Menorca, basat en la cultura i el medi ambient.

Estudi d'impacte virtual

El Roto

La recent resolució que autoritza a treure petroli a Canàries és un nou toc d'avís sobre les discutibles garanties que de vegades presenten aquests procediments. Un dels projectes que es tramitaran pròximament rodeja tota Menorca com a zona potencialment interessant per treure petroli. Com que ens hi jugam molt, convé conèixer els fraus, petits i grans, que sovint es fan en aquests estudis.

Responsabilitat en competència

blog.newhorizons123.com

El terme competència té diverses accepcions. Una d'elles es refereix a les atribucions legals que tenen les administracions públiques per decidir en determinats temes. Per exemple, les competències en matèria de defensa són de l'Estat central, les d'educació són de la Comunitat Autònoma, les d'ordenació del territori del Consell o les de cementiris dels ajuntaments.

L'escola de ciutadania

S'observen canvis importants en la societat. Aquesta crisi econòmica ha posat negre sobre blanc el problema dels governs que no governen i l'enorme capacitat d'alguns lobbies econòmics per segrestar la democràcia. Molta gent reacciona davant això amb indignació o protesta, però sovint sense gaires eines, perquè no ens han educat per exercir la ciutadania plena.

Pàgines