Back to top

Sostenibilitat

Informe desfavorable a la reducció de la protecció de l'Illa de l'Aire

Mapa del Servei de planificació al Medi Natural amb les comunitats de la Xarxa Natura 2000 afectades per la modificació del decret.

Medi Ambient també ha demanat a la Direcció General de Pesca i Medi Marí que es recuperi, de forma urgent, la zonificació original de la Reserva Marina de l'Illa de l'Aire.

El GOB ha tingut accés a diversos documents que evidencien les reaccions adverses i el malestar de diferents organismes i administracions amb relació a la desprotecció d'un 22% imposada per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Positive tourism

Positive tourism és una campanya que pretén fomentar la reflexió sobre les oportunitats i els problemes derivats del turisme a Menorca.

Es publicaran anuncis de promoció turística amb continguts diferents dels habituals, que van dirigits tant a visitants com a residents. Només es publiquen en anglès.

Donau-li la difusió que considereu oportuna. Gràcies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pàgines