Back to top

Dissabte 19 de maig, Assemblea del GOB Menorca

Assemblea General Ordinària del GOB a Menorca

Dissabte 19 de maig de 2018,
a les 19:50 h en primera convocatòria, i a les 20 h. en segona
a la sala d'actes del Molí del Rei, Maó (Camí des Castell, 53)


ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior
2. Presentació i aprovació, si escau, dels comptes 2017
3. Propostes i preguntes