Back to top

Demana a Endesa que eviti les electrocucions d'aus

Missatge d'estat

Els enviaments per aquest formulari estan tancats.

[English]

 

[Català] A la companyia Gesa-Endesa-Enel.

Em dirigeixo a vostès per demanar que posin solució a les torres elèctriques de Menorca que presenten un disseny altament perillós per l'electrocució d'aus.

Cada any moren de manera inútil una sèrie d'exemplars d'aus silvestres perquè algunes torres situades en el medi rural de l'illa i que són propietat de la seva companyia, electrocuten els animals que les usen de posadors. Hi ha espècies protegides que tenen poques possibilitats de recuperació mentre aquest problema persisteixi.

La solució, en forma d'aïllament o de canvi de disseny és senzilla. Es troba completament a la mà d'una companyia que declara anualment centenars o milers de milions d'euros de beneficis, i es fa necessària per coherència amb les seves declaracions de compromís ambiental.

Menorca és Reserva de Biosfera i, per tant, representa un escenari idoni perquè s'elimini del tot el problema de l'electrocució.

Atentament,

 

[Castellano] A la compañía Gesa-Endesa-Enel.

Me dirijo a ustedes para pedir que pongan solución al problema de las torres eléctricas que presentan un diseño altamente peligroso por la electrocución de aves.

Cada año mueren inútilmente una serie de ejemplares de aves silvestres porque algunas torres eléctricas situadas en el medio rural de la isla, y que son propiedad de su empresa, electrocutan a los animales que las usan para posarse. Hay especies protegidas que tienen pocas posibilidades de recuperación mientras este problema persista.

La solución, en forma de aislamiento o de cambio de diseño, es sencilla. Se encuentra perfectamente al alcance de una compañía que declara anualmente centenares o millares de millones de euros de beneficios y deviene necesaria por coherencia con sus declaraciones de compromiso ambiental.

Menorca es Reserva de Biosfera y por ello representa un escenario idóneo para que sea eliminado completamente el problema de la electrocución.

Atentamente,