Back to top

CURSOS I FORMACIÓ

Cursos programats:

LA TARDOR A MENORCA

Formació Ambiental per excursionistes

Introducció
Curset orientat a donar una visó general dels valors naturals de Menorca, el paisatge, la geologia, les plantes, els bolets i la fauna. S'estructura en unes explicacions teòriques, els divendres capvespre, i unes excursions pràctiques, els dissabtes matí. S'adaptaran els continguts a les peculiaritats de la tardor. Moltes persones gaudeixen fent excursions pel Camí de Cavalls i altres rutes de Menorca, però no tenen coneixements suficients per apreciar prou la gran diversitat de roques, plantes, bolets i animals que podem veure a l'illa. Conèixer i entendre els valors naturals que ens anem trobant en les excursions enriqueix considerablement l'experiència i propicia actituds favorables de respecte cap a l'entorn natural que es visita. Per altre banda va guanyant importància el turisme de natura i els guies turístics tenen la necessitat d'augmentar els seus coneixements naturalístics. Amb aquest curset volem donar l'oportunitat a totes aquestes persones a adquirir uns coneixements bàsics i actualitzats sobre la fauna, flora i geologia de Menorca, i a conèixer les eines per a ampliar-los i  mantenir-se al dia.

Objectius
Explicar el paisatge de Menorca, des de la geologia, vegetació, fauna i usos antròpics.
Donar eines i coneixements per a reconèixer la flora, els bolets i la fauna de Menorca.
Donar a conèixer problemàtiques que afecten els espais naturals: invasores, erosió, contaminació difusa, canvi climàtic...
Complementar la formació de professionals del món del turisme, guies del Camí de Cavalls, professorat...
Propiciar actituds favorables de respecte a l'entorn natural entre els seus usuaris.
Ajudar a dinamitzar el turisme de natura a Menorca.
Explicar possibles aprofitaments de plantes i bolets.
Promocionar activitats econòmiques compatibles amb la conservació del medi natural.

Referències bàsiques
Destinataris: persones aficionades a trescar pel camp, excursionistes, guies turístics, informadors turístics, monitors de temps lliure, estudiants de turisme, professorat, ...
Dates: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 i 26 de novembre
Lloc: Molí del Rei, Camí des Castell 53 de Maó. Excursions a diferents indrets de Menorca.
Horari: divendres, de 18 a 20 hores; part teòrica. Dissabtes de 09:00 a 13:00 hores; excursions.
Durada: 26 hores
Professor: Tòfol Mascaró, llicenciat en biologia, botànic i naturalista.
Nombre de places: 25 alumnes (màxim)
Preu:  socis GOB Menorca 40 €   /  no socis GOB Menorca 75 €

 

Programa

Part teòrica: al Molí del Rei de 18 a 20 h.
Divendres 4 de novembre .Introducció: Formació del paisatge menorquí: clima, geologia i història.
Divendres 11 de novembre. La flora de Menorca
Divendres 18 de novembre .Els bolets de Menorca
Divendres 26 de novembre .La fauna de Menorca: amfibis, rèptils, ocells i mamífers.

Excursions: de 9 a 13 h, a diferents indrets de Menorca, amb la idea de veure la màxima diversitat de paisatges  possible.
Dissabte 5 de novembre, 1ª sortida
Dissabte 12 de novembre, 2ª sortida
Dissabte 19 de novembre, 3ª sortida
Dissabte 26 de novembre, 4ª sortida

 

 

SERVEI D'EDUCACIÓ AMBIENTAL DEL GOB MENORCA

Tel. 971 350 762

Fax 971 351 865

educamb@gobmenorca.com