Back to top

Ciutadella, un caos d'aigua que es pot agreujar molt

Vista aèria de la dessaladora, la depuradora sud i la bassa de rec a Ciutadella

L'Ajuntament de Ciutadella planteja incrementar un 30 % les extraccions actuals de l'aqüífer (quasi completament salinitzat) i usar la dessaladora al 100 % per 2031. El GOB ha presentat al·legacions a l'anomenat Pla de gestió sostenible de l'aigua i d'emergència per sequera, perquè es considera que no és en absolut traslladable a la realitat.

Un aqüífer salinitzat

Ciutadella té quasi tot l'aqüífer salinitzat, per això es va posar una dessaladora. Però la falta de visió estratègica i la resistència a pagar l'aigua molt més cara (l'aigua de dessaladora és com a mínim 3 vegades més cara) han fet que s'hagin continuat exprimint les reserves subterrànies. Ara es planteja un creixement urbanístic que resulta absolutament inviable en termes d'abastiment d'aigua.

La situació és tan alarmant, que el nou Pla General està aturat precisament perquè no es veuen perspectives de poder abastir de cap manera la població prevista. El Pla de gestió sostenible pretén precisament ser un document que serveixi per a desbloquejar els creixements urbanístics. En opinió del GOB, la proposa és irreal. Mirem algunes dades.

A Ciutadella es comptabilitzen 76 captacions autoritzades. En 30 d'elles no es sap el volum autoritzat. En alguns casos es bombeja a desenes de metres per davall del nivell de la mar, cosa que facilita en gran mesura la intrusió marina.

A aquesta situació s'hi afegeix un greu problema de manca de seguretat. Efectivament, les captacions per a proveir aigua a la població han de tenir un perímetre de seguretat d'un quilòmetre on estan prohibides una sèrie d'activitats i d'usos que poden implicar problemes de salubritat. Una gran quantitat de captacions de Ciutadella no compleixen tal requisit, per trobar-se molt properes a explotacions ramaderes o a indrets urbans amb activitats industrials potencialment conflictives.

Un creixement inabastable

Cal tenir present que, actualment, el municipi presenta una població de dret de 30.811 habitants en 2022, però la influència estacional fa que s'arribin a 66.466 al mes d’agost.

En 2021, l'aigua subterrània ha abastit el 76.2 % del volum total, mentre que el 23,8 % restant ha provingut de la planta dessaladora. Això és, 8.685 m3/dia provinents d'aqüífer i 2.712 m3/dia provinent de dessaladora.

Amb les previsions que proposa el nou planejament, s'arribarien a les 40.900 persones censades en 2035, la qual cosa s'estima que es traduiria amb una població punta de fet de 97.308 persones.

Per a poder abastir tal volum de gent, s'estima que, només a l'estiu de 2031 (és a dir, d'aquí a vuit anys), la planta dessaladora hauria de funcionar al 100 % de la seva capacitat (10.000 m3/dia) i complementar-se, a més, amb l'extracció de 12.500 m3 /dia d’aigua subterrània.

O sigui, que el Pla preveu que, en la temporada estival, caldrà incrementar les extraccions sobre l'aqüífer gairebé en un 30 % respecte de les actuals, atès que la planta dessaladora, a ple rendiment, només podria abastir un 44 % de l'aigua necessària, mentre que el 56 % s'hauria de fer a partir de captacions subterrànies.

Una pressió afegida que sembla, de totes totes, impossible d'assolir en la realitat si es revisen la situació actual de les reserves d'aigua i la seva evolució -estable o descendent- en els darrers anys. Recordi's que l’estat de la massa 1901M3 Ciutadella, d'on surten el 75 % de les extraccions actuals, és negatiu en termes quantitatius segons el Pla Hidrològic vigent.

Les aigües depurades no es poden reutilitzar

La mala situació de l'aqüífer actual es pot constatar amb la qualitat de l'aigua que arriba a les dessaladores. En aquest sentit, la depuradora sud (on es va construir una bassa de rec) registra una salinitat excessiva per al rec durant bona part de l'any. A la depuradora nord, l'excés de salinitat afecta al 85,5 % del cabal. No és viable, per tant, la idea de recuperar aqüífer injectant aigua depurada o substituint regadius.

La teoria que fins ara s'havia usat que apuntava que la salinitat anirà baixant perquè s'anirà substituint aigua d'aqüífer per aigua dessalada queda desmentida en aquest Pla. L'aposta que es vol fer és incrementar encara més les extraccions de l'aqüífer.

No s'han tingut en compte ni els regadius ni els nuclis rurals

A les al·legacions presentades pel GOB s'adverteix també que el Pla no ha tingut en consideració la gran quantitat de regadius intensius existents en el terme municipal, que extreuen de manera descontrolada gran quantitat d'aigua a l'estiu (sovint regant a ple sol) i envien nitrats i pesticides a l'aqüífer. Tampoc s'han tingut en compte els 15 nuclis rurals existents.

Com que no es consideren, no hi ha incloses tampoc mesures per racionalitzar les extraccions ni les contaminacions en línia ascendent que s'han constatat a diferents pous (només en cas d'emergència per sequera es podran restringir regadius).

Impulsar un pla de recuperació de l'aqüífer

En opinió del GOB, les dades que surten al Pla de gestió sostenible mostren l'absoluta inviabilitat del creixement previst a Ciutadella. És urgent racionalitzar els usos:

  • S'ha de reduir els consums (actualment la població de fet, resident més visitant, consumeix 296 litres/persona/dia).
  • S'han de reduir les pèrdues (la xarxa de distribució perd un 30 % de l'aigua que transporta).
  • S'han de controlar els regadius (una finca intensiva requereix aproximadament uns 5.000 m3/ha/any)
  • S'han de clausurar els pous que extreuen a gran profunditat, perquè agreugen la salinització.
  • S'han de clausurar els pous amb risc de contaminació per no comptar amb perímetre de seguretat suficient.
  • S'ha de fer un pla de recuperació de l'aqüífer. Això implica necessàriament reduir les actuals extraccions, mai incrementar-les.
  • S'ha de revisar clarament a la baixa qualsevol creixement que impliqui més població, perquè no fer-ho serà agreujar una situació que actualment ja resulta alarmant.

Comentaris

Mos hauriem de posar en marxa

Gràcies per l'article. Estaré atenta a les accions de pressió social per a impulsar un pla de recuperació de l'aqüífer. El futur està en el decreixement.

Aigua

Totalment d'acord amb l'article. No és factible crėixer de qualsevol manera. Disposada a participar en les accions que es proposin. Moltes gràcies.

Afegeix un nou comentari

Informació sobre protecció de dades. Responsable: Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa. Finalitat del tractament: Publicar el comentari. Legitimació: El teu consentiment. Comunicació de les dades: No es comunicaran a tercers excepte per obligació legal. Drets: Accés, rectificació, portabilitat, supressió. Contacte: info@gobmenorca.com. Protecció de dades personals
CAPTCHA
Aquesta pregunta és per comprovar que sou un visitant humà i prevenir els enviaments automàtics de correu brossa.