Back to top

Participeu en les propostes de millora viària

Es podrien alçar molts d'enderrossalls amb els diners disponibles.

Us proposem participar activament en el tràmit d'al·legacions del projecte de la carretera general entre Maó i Alaior.

Ja es troba a exposició al públic el projecte d'intervenció en el tram Maó-Alaior de la carretera general. L'anunci oficial es va publicar al BOIB de dia 9. Es trobarà exposat al públic només per un període de 15 dies.

El GOB plantejarà les al·legacions que s'expliquen més avall, però amb les propostes que feim hi sobrarà una bona part del pressupost previst, de manera que volem fer un recull d'idees per tal que l'escrit d'al·legacions inclogui també un llistat d'altres iniciatives, sempre relacionades amb la temàtica viària de Menorca, on es podrien invertir aquests diners.

El GOB considera que les necessitats actuals del tram Maó-Alaior no justifiquen la dimensió de les grans rotondes soterrades que ha plantejat el Consell Insular. Hi ha maneres de millorar la seguretat vial que no passen per tant de consum de territori ni tanta despesa econòmica.

Envieu propostes concretes per a carreteres i camins

Tothom deu ser conscient que un projecte de 10 milions d'euros, com el que el Consell ha anunciat inicialment, només seria adjudicable a les grans empreses que vénen de fora. Poca feina generaria això a Menorca i, en canvi, significaria una gran transformació territorial, amb la conseqüent pèrdua paisatgística (no s'ha d'oblidar que la carretera segueix essent el principal mirador de l'illa, és a dir, el lloc des d'on més quantitat de gent valora el paisatge).

Per contra, si es fa una intervenció més dimensionada a les necessitats reals, i es configura una relació d'actuacions de petita escala a la resta de xarxa viària menorquina, es podria aconseguir que la inversió pública es tradueixi en una dinamització interessant de moltes empreses de l'illa.

Així, aspectes com l'aixecament de les dotzenes d'enderrossalls que es veuen a moltes carreteres i camins, la construcció de carril bici a algunes carreteres que enllacen nuclis de població a poca distància, la recuperació d'empedrats a camins antics o l'obertura d'alguns trams estratègics que són camins públics, podrien constituir una relació d'intervencions amb molta lògica i interès.

Per aquests motius, el GOB obre un termini per rebre propostes d'actuacions concretes, sempre relacionades amb la xarxa viària. Cal detallar de manera concreta on es troba cada proposta d'actuació. Millor si s'acompanya d'una fotografia, encara que no tengui molta qualitat. Es poden enviar les propostes a territori@gobmenorca.com . Amb les propostes rebudes, el GOB farà una selecció i ho inclourà en l'escrit d'al·legacions. Es rebran propostes fins el dia 22.

Intervencions que es proposen en el tram Maó-Alaior de la carretera general

Pel que fa concretament al tram Maó-Alaior, el GOB proposa l'ampliació de vorals (arcens), com a sistema idoni per decantar vehicles especialment lents (tractors, bicicletes, vehicles de poca cilindrada) i perquè actuïn com a carrils d'acceleració i desaceleració. El consum de territori no és molt gran (caldria passar dels vorals actuals d'1,5 m a uns de 2,5 metres) i en molts casos es pot fer sense necessitat d'expropiació.

Per als girs a l'esquerra, el GOB aposta per les mitges rotondes a la dreta. La clau perquè aquests sistemes de gir a l'esquerra siguin segurs és que es trobin a llocs amb prou visibilitat. L'exemple més clar que incorpora les dues propostes anteriors és l'actual entrada als dipòsits de butà. És una ruta molt usada per gent que va a canviar bombones. El voral ampliat serveix de carril accessori per frenar i incorporar-se a la carretera. I la mitja rotonda davant el creuer de Talatí no registra accidents.

Pel que fa a les interseccions problemàtiques, se n'identifiquen dues. Una és al creuer del camí de Rafal Rubí (que després enllaça amb el camí d'en Kane), una cruïlla molt tancada, gairebé de 90 graus, situada al costat d'una volta amb molt poca visibilitat. L'ampliació de voral permetria incorporar-se al camí des de Maó sense obstaculitzar la carretera. Per poder sortir del camí cap a Maó o per incorporar-s'hi des d'Alaior, caldrien dues mitges rotondes, desplaçades a cada banda fins un lloc amb visibilitat.

El segon punt és a l'entrada d'Alaior. La incorporació cap a Maó genera un cert perill, perquè hi ha poca visibilitat i es tracta d'un tram on els vehicles circulen amb molta velocitat. És el lloc on podria estar més justificat fer alguna actuació de més nivell.

Potser que d'un estudi tècnic més detallat convengui incorporar alguna mitja rotonda més propera a l'accés a algun lloc, però en tot cas, no s'està parlant de punts negres. Una carretera és perillosa quan s'hi produeixen accidents repetits en el mateix indret i aquest no és el cas. No s'ha d'oblidar que en els accidents hi intervenen altres variables a part de la carretera. La majoria estan condicionats pels conductors i també, en alguns casos, per l'estat del vehicle.

Altres punts prioritaris a la carretera general

Abans que destinar els diners a les grans rotondes soterrades que s'han proposat des del Consell, el GOB considera prioritari destinar recursos a resoldre la resta de punts conflictius de la carretera general. En concret, es tracta de:

  • La incorporació a la variant d'Alaior. Després del primer pont (ctra. de Torralba), la incorporació en sentit Est-Oest és un tant forçada, perquè es fa en pujada i coincideix en un revolt. Potser caldria allargar el carril d'entrada.
  • L'accés a Torre Solí. És un dels llocs més necessitats d'intervenció. Es tracta d'un encreuament en una zona de circulació ràpida, que genera perill.
  • L'entrada al Centre comercial des Plans. Un cas similar a l'anterior, no tant perillós.
  • La benzinera entre Mercadal i Ferreries. Els girs a l'esquerra són molt freqüents i frenen tota la carretera general.
  • L'entrada al camí de Torretrencada. Cal resoldre el gir a l'esquerra.

Envieu les vostres propostes per a altres carreteres i camins

L'actual situació de retallades pressupostàries sistemàtiques obliga encara més a plantejar intervencions que manegin els diners públics i els recursos territorials amb seny. En l'opinió del GOB, és més que suficient intervenir amb les propostes que s'han explicat. Animam la ciutadania a proposar altres indrets necessitats de millora viària, per tal de completar de manera adequada una possible destinació estratègica dels pressupostos disponibles.

Recordau: propostes relacionades amb carreteres o camins, amb situació concreta, millor si és amb fotografia. Fins el dia 22. Comenceu ja el vostre reportatge. S'ha d'enviar a territori@gobmenorca.com

Comentaris

millorares a vials

- Es podria fer una carril velo a la carretera Ciutadella- Calan'n Blanes, suvora la voravia (acera) que es va fer fa 2 o 3 anys. - Aixamplar la voraviar (arcen) de la carretera Cituadella-Alaior. Que sigui més ampla per assegurar els ciclistes que circulen. - Fer una via alternativa, tiùs camí de'n Kane des de Es Mercadal fins Ciutadella. Gràcies

mejora viaria

se podría unir las playas del sur entre ellas asfaltando los caminos forestales ya existentes y buscar una solución parecida con el norte. De este modo se descentralizaría el tráfico de la carretera mahón-ciutadella. aunque al principio parezca que se va a desmatar el bosque, a la larga sería ecológico ya que se consumiría menos combustible, ejemplo: entre playas como cala´n porter y son bou apenas hay 2 ó 3 kms y por la carretera tienes que hacer 17.

Més rotondes? No, gràcies

Esmena a la totalitat. La proposta de dedicar 10 milions d’euros per fer unes rotondes a un tram de poc més de 10 km. de la carretera general d’una illa declarada reserva de la biosfera és desmesurada, absurda i, en una situació econòmica com l’actual, gairebé grotesca. 10 milions, que l’Estat no té, i pels quals s’haurà d’endeutar encara més. I tot plegat per què? És tan necessària, aquesta inversió? No trobeu que hi ha altres prioritats? “Carreteres” depèn de Fomento, no? I l’assumpte dels avions, també, no? No seria molt més lògic i sensat que algú fes veure als senyors de Fomento que podrien dedicar aquests 10 milions -o no tants, i tot- a solucionar d’una vegada per totes el problema del transport aeri? No trobeu que els beneficis per la nostra illa i pels nostres visitants serien centenars de vegades superiors? És que ningú no ho veu? Tant costa? Us imagineu que, tal i com diu la Constitució, tots fóssim iguals? Iguals als peninsulars, per exemple, pel que fa als costos de desplaçament? Això, apel•lant al sentit comú, no hauria de ser una reivindicació utòpica. Ni tan sols s’hauria de reclamar: cau pel seu propi pes. L’actual Plataforma pel Transport Aeri -i, abans, altres- ha fet una feinada i s’ha romput les banyes per fer entendre la problemàtica crònica de Menorca en tal sentit; per fer veure la injustícia de la situació actual. Per què ens serveixen els polítics sinó és per solucionar problemes reals, com aquest? Els darrers pressupostos generals de l'Estat perpetuen aquesta situació d’injustícia (mitjana estatal d’inversió per habitant: 239€. A Balears: 71€. A Castella i Lleó: 620€). I ningú dels nostres representants polítics piula. Els hi deu semblar normal, just i necessari. Tot plegat, trist. Per no emprar altres paraules. Permetrem un disbarat com aquest? Estimat GOB, proposo una esmena a la totalitat.

las locuras de las rotondas

Estoy basicamente de acuerdo con HUMO DE FORMATJADAS, en sus criticas e ideas en general, y apunto alguna idea mas. - Para los cruces y desvios a la izquierda, apunto por las isletas centrales, tipo la de entrada a La Argentina, en las dimensiones que sean necesarias para cada caso, amplianda el carril de aceleracion en largura. - Construir algun carril de velocidad lenta mas cercano entre si. -No a las medias rotondas, pues el conductor que se incorpora a la circulacion tiene que controlar a derecha e izquierda en perpendi.

10 millones de humo

la ide de unir las playas con una carretera me parece una locura, nuestra isla esta como esta de bella por que las ideas de una carreterita en seguida " Ya que estamos hagamos una urbanizacion", como mal menor

L´Argentina

Una entrada amb accidents alguns mortals que no es menciona es la de l´Argentina amb un canvi de rasant molt perillós.

unir las playas

Menorca tiene sus costas como las tiene gracias a que sus carreteras estan como una espina de pescado. Si estuviesen unidas las playas ....imaginemos, coches por todo el territorio, urbanizaciones por toda la costa, adios a las playas virgenes....Menorca es hermosa asi, dejemosla estar en paz e intentemos realmente mejorar los puntos conflictivos de las carreteras ya existentes, no pretendamos hacer mas

enllaç permanent

estic totalment d'acord amb fum de formatjada. No entenc res!. Com pot ser que hi hagi aquest gran pressupost per rotondes innecesàries quan tenim greus problemes per sortir de l'illa??. No entenc com un tema com aquest no ens ha fet sortir a tots al carrer. Per no xerrar de les retallades en tots els altres aspectes essencials per una societat: educació, sanitat, serveis socials, etc

Van arribant propostes

S'estan recollint un seguit de propostes ben interessants, que permetrien millorar significativament la xarxa viària de gran part de Menorca. Moltes gràcies a la gent que ho està enviant. Recordau, podeu enviar idees a territori@gobmenorca.com fins el dilluns 22. Al llarg d'aquella setmana s'elaborarà el plec d'al·legacions i es donarà a conèixer públicament. L'aposta que feim des del GOB és elaborar una alternativa creïble i documentada de millores en carreteres i camins, per poder explicar a l'opinió pública com es podrien invertir aquests diners que ja estan compromesos. Creim que és millor que les possibles mobilitzacions es facin no només per protestar contra la manca de mesura de les rotondes soterrades que proposa el Consell, sinó especialment per donar suport a una altra manera de fer les coses, més assenyada i aprofitable. Molta gent coincideix en què seria més prioritari destinar aquests diners a d'altres qüestions més peremptòries (transport aeri, sanitat, educació, medi ambient, cultura...), però això no evita que tenim a exposició pública un projecte concret i molt impactant d'intervenció en la carretera general. En aquest termini d'exposició, cadascú pot presentar les al·legacions o esmenes que hi consideri més convenients. Les del GOB, aniran en el sentit anunciat.    

Despesa carretera general

La inversió de 10 milions ara i 60 més per totala carretera no ens farà més rics al dia següent de fer-la. En un moment de retalls en àmbits que haurien de ser intocables, la despesa és un insult als més necessitats: aturats, dependència, educació, sanitat, ... . Fins i tot per a les empreses, tenim unes telecomunicacions penoses.

He tingut un somni

Mes aviat un malson, veig tota sa illa coberta de carreteres i urbanitzacions , tot cobert d´asfalt i edificis, que amb els temps, les crisis, etc potser quedin abandonats. El turisme amb l´oportunitat de trobar altres llocs en els que la natura no estigui maltractada fotarà el camp i ens quedarà una mena de Benidorm de 40 i pico quilòmetres de llarg. Anem per feina! A lo millor l´atracció turística es veure precisament la ruïna de sa natura i l´exemple del que no s´ha de fer.

Afegeix un nou comentari

Informació sobre protecció de dades. Responsable: Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa. Finalitat del tractament: Publicar el comentari. Legitimació: El teu consentiment. Comunicació de les dades: No es comunicaran a tercers excepte per obligació legal. Drets: Accés, rectificació, portabilitat, supressió. Contacte: info@gobmenorca.com. Protecció de dades personals
CAPTCHA
Aquesta pregunta és per comprovar que sou un visitant humà i prevenir els enviaments automàtics de correu brossa.