Back to top

Propostes per a la millora de la Reserva Marina del Nord de Menorca

Una relació de propostes en matèria de vigilància i de gestió de la reserva marina del nord de Menorca, han estat entregades al Consell Insular i al Govern Balear, per a la seva valoració. Es tracta d'una iniciativa conjunta entre Menorquins pel Territori i el GOB, que el passat més de gener ja van organitzar un acte de crida d'atenció sobre el tema.

Aquests mesos passats s'han anat celebrant reunions amb diferents agents implicats en la zona i s'han consultat algunes documentacions. De resultes de la informació i les valoracions recollides, s'ha estructurat un document amb propostes que inclouen aspectes de vigilància, gestió i sensibilització.

L'objectiu d'aquesta feina és que la reserva marina pugui continuar fent les funcions per a les quals va ser creada, això és, per a incrementar espècies i talles i per a repoblar zones properes.

Sense vigilància efectiva, les reserves no funcionen, i s'han d'aportar idees per aconseguir una major eficàcia sense grans costos afegits.

Però també cal buscar maneres per assegurar la capacitat de regeneració natural de la fauna marina, a partir de compatibilitzar la conservació amb la viabilitat econòmica de la pesca professional. Actualment, els pescadors han d'incrementar el seu esforç i no augmenten la seva rendibilitat. Hi ha prou exemples que mostren que millorant la conservació del recurs es poden millorar les condicions de vida dels pescadors.

Per últim, s'han incorporat alguns suggeriments per a diversificar la relació amb la mar en l'àmbit recreatiu, de manera que la reserva pugui servir per incentivar altres formes no extractives de mantenir la cultura marinera.

En els temes de vigilància, que són competència del Consell Insular, s'inclouen:

 • Establir horaris canviants en la vigilància de la zona.
 • Coordinar la vigilància entre diferents cossos existents a l'illa (Guàrdia Civil, Agents de Medi Ambient, Policia Local, Inspectors de Pesca, Vigilants de la Reserva), inclosos els medis marins i aeris.
 • Incorporar l'ús de drons a la vigilància des de terra.
 • Establir sistemes de seguiment amb suport informàtic, per controlar els horaris de les embarcacions que venen de fora de l'illa.
 • Vigilar amb intensitat els comerços sospitosos de vendre peix de procedència no legal.
 • Vigilar amb intensitat els llocs de sortida de barques o d'estacionament de vehicles per a activitats probablement il·legals (Sanitja, Macaret, Ciutadella...)
 • Contemplar la retirada d'autorització de pesca en cas d'amenaces o de no col·laboració amb els cossos de vigilància.
 • Contemplar la retirada d'autorització de pesca en cas de reincidència.
 • Formar correctament el personal que expedeix denúncies, a fi que contenguin la informació necessària per a poder sancionar i evitar arxius per manca de documentació. 
 • Efectuar controls periòdics de bodega en arribar a port, tant de professionals com de recreatius.
 • Omplir diàriament i correctament els quaderns de captura de pesca i deixar-los a la Confraria.

En segon lloc, i pel que fa a mesures de millora de gestió de la reserva, que són competència del Govern Balear, hi ha:

 • Establir zones d'exclusió temporal de pesca (de febrer a agost) a Illa des Porros, Punta de Cavalleria, exterior est i oest del port de Fornells), en base a la distància de la costa, perquè siguin fàcils de vigilar.
 • Estudiar altres vedes temporals de zones o espècies, com a la caça.
 • Definir uns dies de descans setmanal per pesca recreativa, com a la caça.
 • Demanar caixa blava per als artesanals que operin amb palangre de fons.
 • Demanar certificar de professionalitat (dies realitzats al mar, renda mínima, etc) per a poder operar de manera professional dins la reserva.
 • Reduir la llargada de les xarxes a 1.000 metres per embarcació professional.
 • Canviar el tresmall per arts més selectives (com la nansa) dins la Reserva.

I en matèria de sensibilització, s'han apuntat les següents idees:

 • Neteja periòdica, amb la col·laboració de pescadors professionals i recreatius, de xarxes fantasma, palangres i altres arts que es perden dins la Reserva.
 • Fomentar activitats pro-medi dins la reserva: campionats de fotografia submarina, neteges de litoral, excursions col·lectives a peu o en barca, etc.
 • Promocionar gastronomia basada en espècies de la part de sota de la cadena tròfica.
 • Difondre informació sobre quines coses es poden fer i quines no dins la reserva.
 • Senyalitzar els límits de la Reserva.

S'espera poder tractar algunes d'aquestes qüestions a la reunió de la Comissió de Seguiment de la Reserva, que s'ha de celebrar pròximament. Així mateix, les entitats impulsores estan obertes a tractar els temes amb la gent interessada, a fi d'anar millorant les propostes i aconseguir que el medi marí de Menorca tengui un bon estat de conservació.

Comentaris

Algunas de las medidas

Algunas de las medidas propuestas son totalmente absurdas y descriminatorias (porque los d Macaret son probables ilegales, el presidente d la cofradia d Fornells tiene el barco allí)

l'observació meva es sensacional

varies coses: al punt "Vigilar amb intensitat els llocs de sortida de barques o d'estacionament de vehicles per a activitats probablement il·legals (Sanitja, Macaret, Ciutadella...)" aixó no te gaire sentit, perque un pescador professional o recreatiu, podrá haver fet captures dins la capacitat diari que té, i un cop a port, tu no sabras si ho ha fet a una zona prohibida o no prohibida..... la vigilancia efectiva ha de ser a la reserva. "dies de descans com a la caça" em sembla perfecte, peró els professionals també. sinó quin sentit té que els que extreuen molt mes, un 70% del total (30% restant recreatius, dades llibre vermell govern balear) no tinguin limitació en dies, i els que extreuen menys, si tinguin limitació. en quant la gestió de la reserva: MOGUIN LA ZONA DE PROTECCIÓ INTEGRAL, que baix pressions dels professionals, es va ficar a la zona de interés marí més baixa de totes. Fiquin la zona de protecció integral des de sa platja de Cavalleria a Fornells, protegint tota sa peninsula de Cap de CAvalleria... no sa zona ont es va fer.. que es tot planer.. sa zona bona es cavalleria.... i es ont amb una protecció integral.. sa biodiversitat marina es dispararia per 50. ara.. protegit a profesionals i recreatius.

una cosa mes

lo de efectuar registres a bodegas i tal i qual.. si, aço està molt bé, de fet es lo que sempre s'ha fet i esta bé que s'incrementi, peró amb aço l'unic que farás es fer complir sa normativa en pesca professional i recreativa. peró referent a sa reserva, no aconseguiras res, ja que com he dit a n'es comentari anterior, no pots saber si s'ha pescat a una zona no permessa un cop a port.. i clar un cop a port.. agafar un peix es legal, sa vigilancia s'ha de fer a sa reserva... peró clar.. com que vam fer una reserva gigantesca i amb zones on si on no..... enlloc de fer-la més petita, focalitzada a una zona de cría (com potser es cap de cavalleria) i TOTALMENT integral.. Pues ara.. no hi ha cristo que la vigili.. pues a menjar-ho amb patates.. s'hagues fet bé des de un principi.

No oblidéu d'implicar les

No oblidéu d'implicar les associacions d'amarristes, que tenen molt a dir sobre aquests temes i poden tesultar uns col.laboradors preciosos per mantenir com cal el litoral.

registres a bodegues

en resposta a un dels comentaris anteriors, el registre a bodegues es pot fer dins la reserva, quan les barques son al mar, per part dels vigilants

Afegeix un nou comentari

Informació sobre protecció de dades. Responsable: Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa. Finalitat del tractament: Publicar el comentari. Legitimació: El teu consentiment. Comunicació de les dades: No es comunicaran a tercers excepte per obligació legal. Drets: Accés, rectificació, portabilitat, supressió. Contacte: info@gobmenorca.com. Protecció de dades personals
CAPTCHA
Aquesta pregunta és per comprovar que sou un visitant humà i prevenir els enviaments automàtics de correu brossa.