Back to top

Assemblea Anual del GOB, dijous 20 de desembre, 20:15 h

Assemblea General Ordinària del GOB a Menorca
dijous 20 de desembre de 2018,
a les 20:00 h en primera convocatòria, i a les 20:15 h. en segona
a la sala d'actes del Molí del Rei, Maó
(Camí des Castell, 53)

 

ORDRE DEL DIA

    1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
    2. Resum d’activitats, gestió, socis i enquesta 2018.
    3. Proposta de Pressupost 2019.
    4. Renovació de càrrecs de la Junta Directiva.
    5. Renovació del càrrec de la presidència interinsular.
    6. Propostes i preguntes.