Back to top

Informació sobre el Centre de Recuperació de Fauna Silvestre

Criant una família d'eriçons

És per això que ara posam en marxa aquesta campanya per apadrinar tots els m2 del Centre de Recuperació. En total són 600 m2. Hores d'ara, ja en tenim apadrinats uns quants. Hi queden encara molts metres per anar fent realitat, però cada dia seguim avançant, com pots veure al dibuix que va descobrint l'extensió del Centre que ja té viabilitat econòmica.

La responsabilitat d'atendre la fauna silvestre és de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern Balear, i fins al 2010, es signava un acord de col·laboració que servia per sufragar una bona part de les despeses de funcionament. La resta s'aconseguia de col·laboracions amb altres institucions i empreses.

Però amb el canvi de govern, es va decidir no fer efectiu l'ajut del 2011 que s'havia compromès, la qual cosa va generar un important dèficit. I per al 2012, malgrat que hi ha una partida de més de 300.000 euros per atenció a la fauna de Balears, el Govern (Balear?) ha decidit no destinar ni un euro al Centre de Recuperació de Menorca.

Des del primer moment, el funcionament d'aquest centre ha comptat amb una alta participació de voluntariat, però hi ha despeses inevitables, com el manteniment de les instal·lacions, els medicaments i materials quirúrgics (la feina de veterinària també es fa de manera voluntària), o el disposar d'una persona contractada durant l'època de cria, quan es habitual que arribin diversos animals cada dia.

Els animals silvestres que pateixen algun tipus d'accident només disposen a Menorca de l'oportunitat de ser atesos al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Tortugues, xòrics, mussols, milans, baldritges, eriçons, miloques, soters, vinjoles, tords, rates pinyades, falcons, agrons, òlibes, flamencs... i una llarga llista d'altres espècies, troben en aquestes instal·lacions una nova oportunitat després d'haver caigut del niu, o haver col·lisionat amb un cable, o haver patit el toc d'un cotxe o el tir d'un inconscient.

Apadrina tu també!