Back to top

Al·legacions a l'ampliació del port de Ciutadella

Usar amb eficiència les instal·lacions portuàries de Menorca i evitar noves agressions sobre zones especialment protegides, són la base de l'escrit d'al·legacions que el GOB ha presentat al projecte d'ampliació del dic de Ciutadella, actualment a exposició pública.

Fa uns dies, el Govern Balear va presentar la idea de dotar amb els anomenats ducs d'Alba als dos molls del dic exterior de Son Blanc. A la pràctica, això vol dir que un port pensat per operar amb vaixells de 100 metres d'eslora, podria passar a operar amb bucs de 190 metres.

Totes les obres es fan dins una zona protegida amb dues figures europees. És Lloc d'Interès Comunitari, pels hàbitats que alberga, i és Zona d'Especial Protecció per a les Aus, per les espècies d'ocells que l'usen amb freqüència.

L'ampliació del port es vol justificar perquè algunes companyies han mostrat interès en operar amb vaixells més grans dels habituals. Al respecte, el GOB recorda que a només 45 Kms hi ha el port de Maó que, sense haver de fer cap obra pública nova, accepta vaixells de fins a 245 metres d'eslora, si van dotats d'impulsors transversals, o de 235 si no compten amb aquesta dotació.

Cal demanar-se com s'actuaria si aquesta demanda es produís al litoral peninsular. S'habilitarien inversions públiques cada 45 Kms perquè ho demana una companyia privada que no es vol desplaçar fins el port que actualment ja li pot oferir el servei que requereix?

En tot cas, el GOB recorda que hi ha legislació vigent que vetla per optimitzar les inversions públiques. La Llei 40/2015, dedicada al Règim Jurídic del Sector Públic, i que afecta a tots els nivells competencials existents a l'Estat espanyol, disposa al seu article 140 que les Administracions Públiques han de col·laborar per a aconseguir finalitats comunes. Estableix que tenen l'obligació de garantir la coherència de les actuacions afectades per una mateixa matèria, que s'ha d'observar el principi d'eficiència en la gestió dels recursos públics i compartir l'ús dels recursos comuns.

Com es veu, el fet que Maó i Ciutadella siguin ports gestionats per nivells competencials diferents, no és argument perquè es perdi la coordinació i l'eficiència en les actuacions públiques, entre dos punts que es troben a tan poca distància física. Per tant, s'ha demanat que s'analitzi i es sotmeti a informació pública la possibilitat de coordinar els dos ports per a poder optimitzar els recursos públics existents, abans que fer noves despeses públiques.

L'obra prevista incorpora també l'encimentat del fons marí (en una zona habitual de posidònia) de 850 m2. Una intervenció irreversible sobre el medi, que es planteja per evitar que els vaixells puguin provocar algun soscavament en el moll de llevant. Aquest problema es produeix quan els grans vaixells activen els hèlixs laterals de maniobra. Però amb les condicions actuals, no hi ha perill de buidat del peu del moll, perquè els vaixells només poden entrar de popa i no fan virat lateral. En opinió del GOB, per tant, es tracta d'una intervenció prescindible.

A les al·legacions que s'han presentat, es demana que, més enllà de valorar l'efecte ambiental de l'obra física plantejada sobre el dic actual (que costaria més de 5 milions d'euros), també es valori la major contaminació atmosfèrica que provoquen els grans vaixells. Efectivament, la major relaxació de la normativa en mar obert, fa que encara s'estiguin usant uns tipus de fuel que ja estan prohibits en terra o dins dels ports, una regulació que perd de vista que la contaminació de l'aire no queda confinada en el mar, sinó que es desplaça lliurament afectant de manera indiscriminada les persones que es troben a mar o a terra, així com el medi natural terrestre o marí.

Per aquests motius s'ha sol·licitat que, en l'estratègia contra la crisi climàtica, es fixi un temps màxim per tal que els vaixells que operen en el canal de Menorca ho hagin de fer amb gas, i que, en la transició, les tarifes que es paguen per ús portuari incloguin també el criteri del tipus de combustible usat, a fi d'incentivar les innovacions orientades a reduir la contaminació de cada vaixell.

Així mateix, el GOB mostra la seva preocupació perquè la construcció del dic de Son Blanc ha anat acompanyada d'un increment del nombre d'amarraments en el port tradicional. Atès que ambdues zones formen part de Xarxa Natura, es demana que s'elabori un estudi detallat dels hàbitats existents en tota aquesta àrea amb l'objectiu d'elaborar un mapa d'impactes submarins, així com d'identificar les oportunitats de dur endavant actuacions de restitució de degradacions produïdes per les actuacions humanes.

Un estudi d'aquestes característiques hauria de ser realitzat per algun estament científic de prestigi i podria servir de pauta per programar, per part de Ports de Balears, una sèrie d'intervencions de compensació ambiental a les àrees d'ús més intensiu.

Comentaris

mare meva..

mare meva.. quin despròposit d'escrit. "A la pràctica, això vol dir que un port pensat per operar amb vaixells de 100 metres d'eslora, podria passar a operar amb bucs de 190 metres." On viviu? a xina?? actualment ja s'opera amb bucs de 190 metres, quans en té marti soler?? 165, el Hypatia?? 186. JA estan operant, i donau a entendre que passam de vaixells de 100 m a 190 per confondre a sa gent. Ja estan operant, i amb es ducs d'alba s'els dona més SEGURETAT. xerrau tant de contaminació i tal.. i que a maó a 45 km's hi ha un port. si mirau tant per es medi ambient.. anar a Maó enlloc de Ciutadella comporta 1 hora més de trajecte per vaixell. heu calculat ses emissions, es consum intern d'es vaixell, motors, aires acondicionats.. per cada hora mes?? per cada trajecte? per cada frecuencia?? 30 dias cada més, 365 dies tot l'any??? Potenciar es dic de Ciutadella, es potenciar es mediambient. peró aço no vos interessa cuantificar-ho, ses vostres subvencions arriven de maó, concretament d'es consell insular amb seu a Maó.

Mare meva...

No veig enlloc cap mena de confusió... una ampliació, és una ampliació; aquí, a maó, a la Xina i on sigui. Suposa una agressió directe damunt el litoral terrestre i marí. Menorca és una illa sencera i l'entenem en el seu estadi global. Si es fa una agressió per exemple a Fornells, es fa també a Menorca. Aquesta típica batalleta absurda sobre qui s'emporta els diners a s'illa és absolutament infantil. És preocupant pensar que una intervenció d'aquesta mena sigui apostar pel mediambient sota l'amparament de que una hora de petroli fins el port de maó justifica aquesta intervenció. A banda de que aquesta "hora" se suposa que depèn d'on vingui el vaixell. Si aquest ve d'Itàlia o França o de l'est del mediterrani en general no en té cap d'hora de camí. La intenció és ben clara: augmentar més places "d'amarres", poder donar pas a creuers, etc... a costa dels nostres recursos. Una prostitució de baix rang... ah!, sense oblidar-nos que el "sí" en aquesta mena d'intervencions sobre el territori estan amaparades sota la promesa de que açò ens farà guanyar més diners i ser més rics...misèria humana...

L'article parla d'ampliació...

A veure, si aquests vaixells més grans ja estan operant, doncs no caldria tampoc l'ampliació, no? A banda, l'argumentació principal del GOB no l'estàs abordant. Val la pena gastar tant en la seguretat d'uns vaixells que podrien atracar en una altra banda, sense tenir en compte els impactes (econòmics, mediambientals, etc.) d'una obra d'aquestes característiques? Per últim, 1 hora més de navegació la tens si fas l'absurditat de traslladar-te de Ciutadella a Maó. Evidentment el que es planteja no és això, sinó que els vaixells grossos vagin directament a atracar al port gros, el que està pensat per a ells. No adaptar-los el més petit. Això no té perquè suposar una hora més de navegació, necessàriament. Una reflexió final que no té a veure amb la resposta al comentari anterior: Algú m'haurà d'explicar un dia, molt a poc a poc, aquesta alegria dels polítics per gastar en ciment (i quant més millor!) envers la mandra que els fa gastar en serveis proporcionats per persones (és a dir, en contractacions. De docents, de sanitaris, d'administratius, o del que sigui).

Al•legacions a l'ampliació del port

Un altre despropòsit més damunt el territori litoral i marítim... a vegades em pregunto de què ens serveix tenir la titularitat de "reserva de la biosfera" si tan mateix es present projectes absolutament que van cap un camí oposat en aquesta "títol". És un arma de doble fil...es ven l'illa com a reserva, paradís, destí starlight, etc... i després es fan continues agressions al territori per captar més turisme a costa dels recursos naturals de l'illa. Certament conté un grau de perversitat ben elevat... Seguirem de prop la notícia. Gràcies per informar.

Ampliació necessària?

Ja hi tornam a esser, sempre els interessos econòmics per damunt del nostre patrimoni natural. No ho permetrem. Una reserva de la biosfera no es destrueix!

Ampliaciò port de Ciutadella.

Molt ben escrit l'argumentació del GOB. Jo en permet escriure el següent : hi ha bastants de dies en l'any que el vaixells de la línea Barcelona-Ciutadella o Alcudia-Ciutadella no poden atracar al moll actual per el mal temps i tenen que partir cap a Maò. Si es projecte el treuen mes cap a Ponent, mes enfora de la costa , quan hi hagi mal temps , el vaixells tendrán mes problemas per atracar. Per tant i considerant la proposta del GOB me atreveixo e dir la meva i NO A LA AMPLIACIÓ DEL PORT DE CIUTADELLA. Ja ni ha prou de formigò. Pas molts estius a Menorca i me l'estim tant com per defensar aquesta altra barbaridad que proposen els politics . Grácies GOB.

Ampliació

NO A L'AMPLIACIÓ!!i si estimessim la mar i respectessim la vida que conté, que en definitiva és la nostra, deixariem d'agredir.la amb creuers

pero

pero si no s'amplia s'eslora d'es vaixells que poden atracar!!! només es millora operativitat i seguretat, quin problema teniu?¿¿ que a mahó ja hi ha un port? si i que? es de ciutadella ja está fet, un cop fet, es més ecològic anar a Cituadella, son 2 hores menys de vaixell, dos hores menys de consum de fueloil, per cada frecuencia, per cada vaixell 365 dies a l'any!!! sabeu sa barbaritat que representa aço amb emissions??? la mitat de comentaris d'aquí, son de xarnegos que no son ni de menorca, i s'altra mitat no saben ni que s'ha projectat, ampliació diuen, no a l'ampliació, quina ampliació¿?? esteis zumbats.

Ampliació indiscutible

Quan es dóna difusió a un tema com el dic de Ciutadella, ja s'espera rebre opinions a favor i en contra. No sorprèn que es vulgui desviar l'atenció del debat de fons a partir de dur-lo al tradicional Maó contra Ciutadella, per altra part tan poc consistent quan es parla d'infraestructures públiques a una illa de 50 Kms. Ara veim que s'intenta frenar l'anàlisi a partir de negar la major dient que no és una ampliació. Però la realitat és que el projecte que ha sortit a exposició pública preveu la construcció de dos ducs d'alba al moll oest (el que està aferrat al dic exterior) i dos ducs al moll est (el que està aferrat a la costa), a més d'altres actuacions de gran impacte. La memòria justificativa parla de la demanda d'algunes companyies per operar amb vaixells cada vegada més grans. Si ara, que hi ha unes instal·lacions pensades per embarcacions de poc més de 100 metres d'eslora, ja s'estan usant per vaixells de 180, quina eslora podran tenir els que venguin si feim les instal·lacions per operar amb vaixells de 190 metres? L'obra està valorada en més de 5 milions d'euros i es vol fer damunt una zona protegida a nivell europeu. Es necessitaran qualque cosa més que desqualificacions i arguments poc consistents per a dur-la a terme.

menorca

cadascú diu lo que li interessa, tu dius que no te sentit fer més infraestructures a una illa de 50 km's, pero obvies que es dic ja esta fet, i que prioritzar es tràfic comercial a Ciutadella es moltissim més ecològic que anar a maó. Aixó ho obviau i xerrau de 2 ports i bla bla bla, com si sa discussió fos fer un segon port, avam si despertau, i vos enterau de que ja está fet desde fa anys, i que un cop fet, que feim el demolin???? o el aprofitam amb la brutal disminució d'emissions a s'atmosfera que comporta, respecte a maó?? Amb un discurs fet a mida i obviant realitats incontestables, no arrivareu a convencer a ningú, necessitareu molt més per guanyar credibilitat, si es que vos en queda.

Afegeix un nou comentari

Informació sobre protecció de dades. Responsable: Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa. Finalitat del tractament: Publicar el comentari. Legitimació: El teu consentiment. Comunicació de les dades: No es comunicaran a tercers excepte per obligació legal. Drets: Accés, rectificació, portabilitat, supressió. Contacte: info@gobmenorca.com. Protecció de dades personals
CAPTCHA
Aquesta pregunta és per comprovar que sou un visitant humà i prevenir els enviaments automàtics de correu brossa.